Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Uherskohradištsko

Kontakty:

Předseda klubu:
Bc. Petr Malenovský
e-mail: 

Spolupracující organizace:
AKROPOLIS, o.s.
Stará Tenice 1195,
Uherské Hradiště, PSČ: 68601
webové stránky

Rodinné centrum Akropolis poskytne prostory pro první setkání klubu a v budoucnu i další spolupráci.


 

Plavba po Baťově kanále

http://anrcr.cz/sites/default/files/images/foto.img_assist_custom-430x217.pngV rámci víkendového setkání ve Strážnici ve dnech 20-21.8. 2010 se na parníku konalo setkání tří místních klubů ANRČR - Valašské Meziříčí, Pelhřimov a Břeclavsko.

Další fotky z akce zde.

Od pátku se ubytovávaly v autokempu Strážnice náhradní rodiny z celé Moravy (každý dle svých možností a naturelu, v pokojích, ve zděných budovách , malých chatkách, větších chatkách, stanech ).

Někteří však přijeli až v sobotu, na program, který jsme pro NR připravili.

Páteční odpoledne a podvečer nebyl organizován, rodiny měly možnost navštívit blízký zámek,(průkazka FOD opravňuje ke vstupu zdarma). Projít se městem, zámeckou zahradou, vyjet si na kole...

Děti mohly v průběhu dne využít plaveckého bazénu, nebo místních sportovišť.

Večer proběhlo neformální setkání náhradních rodin při kávě, čaji či vínečku.

V sobotu během dne, jsme navštívili místní skanzen, židovské muzeum a podnikli jsme společnou plavbu po Baťově kanálu, která byla hrazena z projektu Rodiny spolu.

Víkendové setkání přilákalo i náhradní rodiče, kteří nejsou členy našeho sdružení. Využili této možnosti k seznámení se nejen s námi, ale i s naší organizací a projekty, které realizujeme.

Nic nebránilo tomu se v kempu domluvit a zůstat tam i další den, kolem Strážnice je mnoho zajímavých míst, které je možno navštívit a udělat si hezký rodinný výlet. Mnoho rodin také této příležitosti využilo.

Děkujeme našim sponzorům, Nadačnímu fondu Albert a Nadaci táta a máma , za to, že nám umožnili spolu strávit hezké chvíle.

Akce se zúčastnilo 12 dospělých a 17 dětí z MK Břeclavsko, celkem 29 účastníků. Z MK Valašské Meziříčí 11 dospělých a 25 dětí, celkem 36 účastníků. Z MK Pelhřimov se účastnilo 9 dospělých a 10 dětí, celkem 19 účastníků. Celé akce se účastnilo 84 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Sportovní odpoledne místního klubu Korálek Uherskohradištsko

Dne 26.6.2010 od 15.00 hod proběhlo setkání místního klubu Korálek Uherskohradišťsko. K ukončení školního roku bylo připraveno pro děti sportovní odpoledne s opékáním špekáčků na dětském hřišti v obci Salaš.

Salaš

Nejprve děti soutěžily a za splnění úkolů dostávaly odměny. Největší úspěch měla soutěž v házení balonků do figury šaška a závody s pingpongovým míčkem na lžičce.

Salaš

Po ukončení her byl táborák, kde si děti opékaly špekáčky a k vydovádění využily místní dětské hřiště. Některé maminky připravily sladké občerstvení.

Na akci se dostavilo celkem 5 rodin (8 dospělých a 10 dětí). Akce byla ukončena ve 19.30 hod.

Bc. Petr Malenovský
předseda předseda místního klubu korálek Uherskohradišťsko

Akce se zúčastnilo 8 dospělých a 10 dětí, celkem 18 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Podporují nás