Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Třinecko - Přátelství

Předsedkyně klubu:
Beáta Jaracz
e-mail: 

 

O místním klubu přátelství - Třinecko.

Náš klub vznikl oficiálně až 8.11.2010, ale zhruba dva roky se každý měsíc scházejí ženy pěstounky a jejich přítelkyně, popř. zájemci o informace z reálného světa náhradních rodičů a rodin Setkání probíhají v kavárně Oáza.

Tato setkávání nám slouží k odlehčení našich stereotypních starostí, ale také jako terapeutické odpoledne. Mnoho z nás totiž velmi pomohly rady těch zkušenějších, které už „naším“ problémem prošly nebo ho už znají. A přišly jsme na to, že problémy dětí (emocionální, psychické, sociální i tělesné), které si prošly ústavním zařízením, jsou velmi podobné.

Dokonce paní majitelka zmíněné restaurace nám několikrát vyjádřila obdiv, což nám vhrklo slzy do očí. Nezůstalo jen u slov, jak to ve většině případů bývá, ale také nám věnovala dezert zdarma, jako pozornost podniku. Vždy nám jídlo v restauraci chutná a milá obsluha nám naši atmosféru jen zpříjemňuje.

Takže se podporujeme, povzbuzujeme, radíme, řešíme, ale také se společně smějeme, vtipkujeme, učíme se terapeutickým trikům, jak vyzrát na depresi apod.

Pro tatínky jsme na příští rok naplánovali setkání s bagrem a demprem, kde si budou moci kluci a taťkové zajezdit a zkusit, dále motokáry a pak už bude záležet jen a jen na nich.

Celé rodiny se pak scházíme u příležitosti worshipových Večerů Chval. Jednou za měsíc se scházíme ke společnému zpívání křesťanských písní v DDM Třinec. Do budoucna bychom chtěli, aby to byla platforma, kde by se veřejnost mohla setkávat s námi a dovršit svůj obdiv finančním darem – koncert jako benefice pro náš Klub. Děti, které mají dlouhou chvíli si mohou malovat nebo vyrábět, stavět či jinak hrát.

Jelikož jsme teprve v plenkách, nejsme dost v podvědomí široké veřejnosti, což se má v příštím roce napravit. Do místních periodik bychom rádi dali na vědomí naše akce i činnost vůbec. Už za tak krátkou dobu, kdy fungujeme, mi bylo dáno potkat dvě ženy, které vážně uvažují o adopci nebo pěstounství. Mohla a měla jsem je kam pozvat.

Za místní Klub PŘÁTELSTVÍ předsedkyně Beáta Jaracz


 

Kulig 17.2.2013

Dobrý den.
Tak jsme se dnes 17.2.2013 sešli k první letošní akci z našeho Třineckého klubu pěstounu.
Sešlo se nás asi 15 dospělých a 25 dětí na akci nazvanou KULIG.
I když už nebylo moc sněhu, (přece něco ještě zbylo) dva bílí, nádherní a velmi hodní bělouši nás čekali u mostu. Zapřažené byli sáně a my jsme zapojili dalších šest sání. Projížďka mohla začít. Ozýval se smích a radostné výskání. Děti byli velmi nadšené a těšíli se. Rodiče jako doprovod klusali za nimi, aby byli po ruce v případě kolize. Na konci projížďky jsme byli sice všichni zmrzlí, ale prostě paráda. Jako bonus měli každý z dětí i osobní projížďku na těchto velmi milých koních.
Děti se vyřádili a pak jsme se autama přesunuli do modlitebny Adventistů v Třinci, kde jsme si dali teplý čaj a koláč. Probíhalo nějaké povídani o dětech, došli také noví členové klubu.
Naplánovali jsme zběžně další akce a pak jsme šli s úsměvem již rozmrslí ke svým domovům.
Pevně věřím, že se všem líbilo a děti se vyřádili.
Za klub Třinecko Beáta.

Odkazy na video z akce:

http://www.youtube.com/watch?v=D7BuGbkEdhQ&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=F-77RZSQZ_M&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=Q_1su9v6fVQ&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=Ys4u3EMvxpg&feature=youtu.be

Klubové setkání v kavárně Oáza

Setkani

Tak jsme se letos poprvé (23. 1. 2013) setkaly v našem Třineckém klubu, abychom rozprávěly, co nám přinesl nový rok a všechny změny, co se týčou nového zákona.

Celkem se nás sešlo deset pěstounek. Přivítala nás nová předsedkyně klubu. Pak jsme byly obeznámeny s připravovanými akcemi pro letošní rok a během toho naše pokladní vybírala členské příspěvky.

Diskuze byla velká, sdělovaly jsme si navzájem první pocity ze změn, které nás čekají, bavily jsme se o organizacích, se kterými budeme pro letošní rok sepisovat smlouvy. No prostě bylo pořád o čem hovořit. Během dvou a půl hodin jsme si daly něco dobrého na zub a rozjely jsme se zpět za svými ratolestmi domů. Už teď se těšíme na další setkání.

Rok 2012 v Třinci

1)“Na Půdě“

Měsíc co měsíc pravidelná setkání pěstounek v příjemném prostředí kavárny, nebo salonku v restauraci utužují vztahy, pomáhají předat zkušenosti, vytvářejí prostor pro nové členy, umožňují pozvat hosta nebo jednoduše zajistí odpočinek od domácího, pracovního, školního shonu. Zároveň si půjčíme či vrátíme knížky z knižního fondu… Není náhoda, že se nás schází většinou něco kolem 13-15 maminJ.

2)“Rodiny jdou na tůru“

Už třetím rokem rodiny z klubu zdolávají okolní vrcholy Beskyd. Letos v květnu jsme vystoupali na Švarnou Hanku, což je chata směrem na kopec Grůň. Na akci bylo celkem 7 rodin, a z toho 18 dětí.

3)“Placky na blaše“

Koncem školního roku jsme se jako klub pěstounů sešli v přírodě u jedné z pěstounských rodin. Smyslem setkání bylo naplnit naše i dětské žaludky výbornou specialitou našeho kraje a to placky na blaše. Je to výborné jídlo z brambor. Sešlo se nás něco kolem sedmi pěstounských rodin s dětmi (asi 30dětí). Jídlo bylo super, hrály se nějaké hry a byla i kytara a zpívaly se písničky. Počasí nám taky přálo. Byli bychom rádi, kdyby se toto setkání stalo každoročním dobrým zvykemJ.

4)“Dny pro náhradní rodiny“:

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. (Bible)

Pátek, sobota 19.-20.říjen KAM Malenovice

Letošní, šestý ročník setkání náhradních rodin překvapil. Spolupráce s MěÚ Třinec a záštita města Třince dodaly akci na váze a profesionalitě. Rovněž i páteční seminář pro rodiče ze strany pana PhDr. Macely z MPSV nastavil celému dění vysokou laťku.Program pro děti probíhal v obou dnech i tentokrát ve skupinách podle věku se zkušenými lektory. V rámci sobotního dění se uskutečnily i dva odborné semináře pro rodiče, užitečné pro každodenní život s dětmi.Součástí sobotní poobědové siesty a vzájemného sdílení mezi rodiči byla i soutěž „Moučník naší rodiny“. Tříčlenná porota (samozřejmě nezávislá a nestranná), vyhodnotila z dvanácti moučníků tři vítězné.Naprostou letošní novinkou bylo to, že akce trvala dva dny. Nelenilo se ani v noci - večer mohly celé rodiny shlédnout interaktivní divadelní představení studia „Bez kliky“ z Přerova, které pobavilo jak děti, tak dospělé. Následovalo posezení v kavárně, rozhovory, ale i legrace. Někteří se rozhodli pro noční modlitební setkání.

Akce se zúčastnilo 25 rodin a z toho 49 dospělých, 75 dětí a k tomu realizační tým o 20 lidech.

Pravidelná setkání “Na Půdě“ - 12 x v roce

Měsíc co měsíc pravidelná setkání pěstounek v příjemném prostředí kavárny, nebo salonku v restauraci utužují vztahy, pomáhají předat zkušenosti, vytvářejí prostor pro nové členy, umožňují pozvat hosta nebo jednoduše zajistí odpočinek od domácího, pracovního, školního shonu. Zároveň si půjčíme či vrátíme knížky z knižního fondu… Není náhoda, že se nás schází většinou něco kolem 13-15 mamin.

Dny pro náhradní rodiny

dvoudenní setkání náhradních rodinA kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. (Bible)

Letošní, šestý ročník setkání náhradních rodin překvapil. Spolupráce s MěÚ Třinec a záštita města Třince dodaly akci na váze a profesionalitě. Rovněž i páteční seminář pro rodiče ze strany pana PhDr. Macely z MPSV nastavil celému dění vysokou laťku.Program pro děti probíhal v obou dnech i tentokrát ve skupinách podle věku se zkušenými lektory. V rámci sobotního dění se uskutečnily i dva odborné semináře pro rodiče, užitečné pro každodenní život s dětmi.Součástí sobotní poobědové siesty a vzájemného sdílení mezi rodiči byla i soutěž „Moučník naší rodiny“. Tříčlenná porota (samozřejmě nezávislá a nestranná), vyhodnotila z dvanácti moučníků tři vítězné. Naprostou letošní novinkou bylo to, že akce trvala dva dny. Nelenilo se ani v noci - večer mohly celé rodiny shlédnout interaktivní divadelní představení studia „Bez kliky“ z Přerova, které pobavilo jak děti, tak dospělé. Následovalo posezení v kavárně, rozhovory, ale i legrace. Někteří se rozhodli pro noční modlitební setkání.
Akce se zúčastnilo 25 rodin a z toho 49 dospělých, 75 dětí a k tomu realizační tým o 20 lidech.
Akce se uskutečnila v termínu 19.-20.říjen KAM Malenovice.

Placky na blaše

Placky na blaše

Začátkem prázdnin (8.7.2012) jsme se jako klub pěstounů sešli v přírodě u jedné z pěstounských rodin. Smyslem setkání bylo naplnit naše i dětské žaludky výbornou specialitou našeho kraje a to placky na blaše. Je to výborné jídlo z brambor. Sešlo se nás něco kolem sedmi pěstounských rodin s dětmi (asi 30dětí). Jídlo bylo super, hrály se nějaké hry a byla i kytara a zpívaly se písničky. Počasí nám taky přálo. Byli bychom rádi, kdyby se toto setkání stalo každoročním dobrým zvykem.

Rodiny jdou na tůru

Švarná HankaUž třetím rokem rodiny z klubu zdolávají okolní vrcholy Beskyd. Letos v květnu (19.5.2012) jsme vystoupali na Švarnou Hanku, což je chata směrem na kopec Grůň. Na akci bylo celkem 7 rodin, a z toho 18 dětí.

Švarná Hanka

Třinecko místní klub Přátelství se probouzí z letních prázdnin:)

22.10.2011 Den pro náhradní rodiny - TřineckoOpravdu na třinecku je nás pěstounů spousta a jsme všichni činní a aktivní ve svém okolí. Jen málo maminek pěstounek najdu, které se starají jen o svou rodinu a tak jsme také svůj program podle tohot kritéria připravovali. Jednou měsíčně se sejdeme jako maminy pěstounky v Restauraci Na půdě a občas jsme zorganizovali odpoledne s koníky apod.

Také o prázdninách 2011 jsme se viděli při večeři v restauraci a nebylo nás mnoho – přece jen čas dovolených nám nepřál. Ale v září, říjnu nás čekala další setkání poná dojmů z rozjíždějícícho se roku školních povinností.

22.10.2011 Den pro náhradní rodiny - Třinecko

22.10.2011 Den pro náhradní rodiny - TřineckoTřinecko místní klub Přátelství se probouzí z letních prázdnin:)
ANR ČR Třinecko ve spolupráci s o. s. Filadelfie - přístav Oldřichovice pořádají seminář pro náhradní rodiče a jejich děti ve vesničce Smilovice.

22.10.2011 Den pro náhradní rodiny - Třinecko: Součástí programu byla ukázka CANISTERAPIE.

Konečně se bude hovořit o tom, jak je důležité nezanedbávat, přes veškeré starosti o děti, také partnerskou lásku a jak je důležité ji rozvíjet a pečovat o ni.

22.10.2011 Den pro náhradní rodiny - Třinecko: Děti měly svůj program

Místní klub Přátelství se postará o zajištění všech pomůcek, výtvarného, sportovního materiálu pro děti a také samozřejmě o odměny apod.

Součástí bude také PRAKTICKÝ minitest „Zrcadlo do manželství“ Mgr.Eva Liberdová(terénní rodinný poradce)o. s. Filadelfie.

Přihlášeno je již více než 20 párů náhradních rodičů. držte nám palce, aby se akce do posledního puntíku vydařila.

První společné odpoledne s koňmi

23.1.2011 jsme se za nádherného sněžení sešli ve stáji New Port Ranch v Dolních Domaslavicích, abychom se seznámili se zdejším zázemím a zároveň splnili některým dětem jejich tajný sen - naučit se jezdit na koni.
Opravdu pro nás byly připraveny dvě šikovné a hlavně trpělivé klisny Tara a Celebrita. Připraveni a milí byli i cvičitelé, a tak jsme si užívali pohledu "z hřbetu koně". Nebyly to jenom děti, ale i my dospělí jsme si na osedlané klisny sedli. Těšíme se na další odpoledne ve stáji. Z fotek mi dáte určitě za pravdu.
Lenka ČINČALOVÁ

Aktivity nově vzniklého místního klubu přátelství - Třinecko

Společné zpívání11.12.2010jsme využili předvánoční náladu a pozvání na společný večer se zpíváním křesťanských písní. Za organizátorku i jednu z účinkujících mohu říci, že se večer vydařil, ale pozlobilo nás počasí, které bylo u nás na severní Moravě v kalamitním stavu.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/Kopie%20-%20101220%20896.preview.jpg

Rodiny z podhůří Beskyd často nevyjeli z domu, protože neměli odhrnutý sníh. Ale největším viníkem malé účasti byla nemocnost dětí. Bylo mi to líto, ale nemáme se dát prý odradit prvními neúspěchy.

8.12.2010 se ženy pěstounky sešly opět v restauraci Na Půdě na svůj pravidelný měsíční sedánek.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/Kopie%20-%20101220%20898.preview.jpg

Nejen že si odpočíváme od domácích stereotypních prací, ale hlavně se povzbuzujeme a radíme si, často zní z extrovky – jak říkáme oné místnosti- smích a halas. Je nám tam spolu dobře a jednou za měsíc si každá z nás ráda udělá čas.

Lenka Ćinčalová

Na půdě

Podpořili nás