Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Spolupracujeme

 

Nadační fond J&T finančně podporuje projekty realizované ANR ČR v souladu se strategií Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče v ČR a kampaní Odsouzeni.cz

 


 

Nadace táta a máma finančně podporuje projekty Asociace náhradních rodin České republiky.
Posláním nadace je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

 


 

Firma Expast

 


 

Asociace náhradních rodin České republiky je členem Mezinárodní organizace pěstounské péče - International Foster Care Organisation (IFCO),která podporuje a posiluje služby rodinné pěstounské péče pro děti, mladistvé a dospělé na celém světě.

 


 

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. se zabývá informovaností společnosti i neziskových organizací o aktivitách v oblasti problematiky dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu.
V roce 2009 svým projektem podpořilo vznik Asociace náhradních rodin České republiky.

 


 

Občanské sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina nás podporuje od samého počátku, jeho zástupci se aktivně zúčastnili prvních setkání i přípravy stanov a jsou nadále aktivní jak v propagaci ANR ČR tak náhradní rodinné péče obecně.

Cílem občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina je podpořit vznik a rozvoj dalších pěstounských i adoptivních rodin, a to ve spolupráci nejen se stáními orgány, ale i s dalšími institucemi v České republice i v zahraničí. Sdružení si vytklo za cíl pomáhat náhradním rodinám v duchovním, kulturním, morálním i společenském rozvoji tak, aby mohly zdravě fungovat v celém systému náhradní rodinné péče.

 


 

Asociácia náhradných rodín sdružuje náhradní rodiny na Slovensku, které přijaly děti do různých forem péče (adopce, pěstounská péče, profesionální rodina). Poskytuje jim vzdělávání, provázení a podporu v procesu přijetí dítěte do rodiny, v adaptační fázi i po celou dobu setrvání dítěte v náhradní rodině.

 


 

SOS dětské vesničky je jedna z prvních organizací, se kterou jsme navázali kontakt.
Chceme spolupracovat hlavně na legislativních změnách a možnosti dětí z NR využívat služeb komunity SOS vesniček. Informujeme NR o akcích organizovaných touto organizací.
Cílem SOS vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, možnost vyrůstat v rodinném prostředí.

 


 

Sdružení pěstounských rodin nás od samého začátku podporuje, nejen morálně, ale i pomocí při zorganizování druhého setkání budoucích členů ANR ČR v Brně. Informujeme NR o akcích organizovaných touto organizací.

Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

 


 

Občanským sdružením Rozum a Cit se setkáváme pravidelně v rámci setkání NNO působících v oblasti NRP.

Informujeme náhradní rodiče o akcích organizovaných touto organizací, hledáme další možnosti spolupráce.
Posláním Občanského sdružení Rozum a Cit je všestranná podpora dětí vyrůstajících v NRP prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.

 


 

O. S. Amalthea spolupracuje s naším místním klubem v Chrudimi a setkáváme se pravidelně v rámci setkání NNO působících v oblasti NRP.
Posláním Občanského sdružení Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

 


 

Díky občanskému sdružení V zájmu dítěte jsme se dozvěděli jak funguje NRP v jiných státech a pokoušíme se zpracovat společný návrh legislativních změn.
Díky dobrovolné práci Chrise Gardinera, Kateřiny Šlesingerové, Daniely Žilinčíkové a Terezy Gardiner, kteří mají mnohaleté zkušenosti s prací v sociálněprávní ochraně dětí v Čechách a na Slovenku a se snahami o změnu systému péče o děti vyrůstající mimo původní rodinu, vznikly webové stránky o dětech v náhradní péči s názvem V zájmu dítěte.

 

Podpořili nás