Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Běh pro život

Informace o projektu Běh pro život

Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České republice více než 11 tisíc opuštěných dětí, které většinou končí v kojeneckých ústavech či dětských domovech. A je to právě pěstounská péče, která těmto dětem pomůže nalézt plnohodnotnou rodinu s rodičovskou péčí, kterou nic nenahradí. Letošním cílem je vybrat 4 miliony korun, které Nadační fond Tesco věnuje na proškolení pěstounů a na finanční podporu pěstounské péče na přechodnou dobu pro 50 dětí.

Partnerem projektu je Asociace náhradních rodin České republiky a odborným garantem projektu se stal PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, který se dlouhodobě zabývá problematikou potřeb dětí a jejich plnění v systému náhradní péče. Záštitu nad Během pro život přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Běh pro život se stejně jako v loňském roce poběží v sedmi městech. Účastníci poprvé vyběhnou 5. května v Pardubicích, následovat budou 12. května České Budějovice, 19. května Brno, 26. května Plzeň, 2. června Ústí nad Labem, 9. června Ostrava a na závěr 23. června Praha. Jednotlivé běhy budou mít trasy dlouhé přibližně čtyři kilometry a jsou navrženy tak, aby je zvládl každý. Trasu bude možné proběhnout stejně tak jako projít krokem třeba s kočárkem či čtyřnohým přítelem. Každý z Běhů doprovodí zábavný program včetně řady atrakcí pro děti, které se mohou těšit na trampolínu, horolezeckou stěnu či malování na tvář. Všichni zaregistrovaní obdrží startovní číslo, originální tričko Běhu pro život, občerstvení a medaili v cíli.

Nadační fond Tesco celý výtěžek letošního ročníku Běhu pro život věnuje na proškolení pěstounů a na finanční podporu péče na přechodnou dobu o opuštěné děti v náhradních rodinách. Cílem je získat minimálně 4 000 000 korun, které umožní 50 dětem opustit prostředí kojeneckého ústavu, dětského domova či nefunkční rodiny a zajistí, že budou moci vyrůstat v plnohodnotné rodině.

Průbězná zpráva o realizaci projektu k 31.12.2012

Běh pro život - podpořeno NF Tesco v rozsahu 4 mil. Kč, z čehož:

- na školení rodin PPPD vyčleněno 1 mil. Kč
- na podporu rodin vyčleněno 2,5 mil. Kč (finanční podpora v rozsahu dávek PPPD po novele ZSPOD č. 359/1999 Sb.)
- na podporu dětí ve stávajících pěstounských rodinách vyčleněno 300 tis.
(doučování dětí v pěstounských rodinách pedagogickými pracovníky)

Realizace:
Proběhly 3 běhy vzdělávání, každý v rámci čtyř víkendových setkání, proškoleno celkem 51 osob,pro něž byla podpora v rozsahu úhrady lektorného, vzděl.materiálů, hrazeny ubytovací a stravovací služby spojené s víkendovým vzděláváním)
Rozsah vzdělávání - dle novely ZSPOD 72 hodin + 3 hod. základy první pomoci u dětí a mladistvých a + 3 hod. legislativa PPPD (pěstounská péče na přech.dobu dle metodiky MPSV)
- celkem 78 hodin

V únoru 2013 proběhne ještě jeden běh příprav na PPPD.

Lektoři odborných příprav:
PhDr.Mária Kerekešová, PhD.
PhDr. Štefan Šarkozy

Počty proškolených rodin v rámci krajů:
12 rodin Moravsko-slezský kraj
4 rodiny Zlínský kraj
3 rodiny kraj Vysočina
3 rodiny Královehradecký kraj
2 rodiny Jihočeský kraj
1 rodina Karlovarský kraj
1 rodina Plzeňský kraj
1 rodina Ústecký kraj

Podpora rodin:
Po spárování s dítětem je rodinám vyplácena prostřednictvím Darovací smlouvy částka rovnající se rozdílu mezi odměnou pěstouna dle stávající právní úpravy a dle novely ZSPOD od 1.1.2013
- cca 12 440,- Kč/měsíčně, posuzováno dle tabulek MPSV ve spolupráci s kraj. úřady, odbory SPOD.

Podpora služeb:
Dále je pro potřeby rodin vyčleněno max. 5 tis. Kč měsíčně na služby spojené s výkonem PPPD - doprovázení psychologem, návštěvy sociálních pracovníků v rodinách, úhrada vzdělávacích seminářů podle volby pěstounů, očkování atd..

Finanční podpora rodin bude ukončena prosincem r. 2012 z důvodu platnosti novely ZSPOD od ledna 2013, podpora doprovázení a služeb pro rodiny poběží až do dubna 2013 z důvodu absence finanční podpory státu pro organizace doprovázející tyto rodiny PPPD.

K 31.12.2012 BYLO Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU PODPOŘENO 25 DĚTÍ, PŘEVÁŽNĚ NOVOROZENCŮ, KTERÉ PRVNÍ CHVÍLE SVÉHO ŽIVOTA MOHLY STRÁVIT V RODINNÉM PROSTŘEDÍ.
DĚKUJEME ZA NĚ.

DO KONCE PROJEKTU - K 30.4.2013 DOUFÁME, ŽE SE NÁM PODAŘÍ SPLNIT STANOVENÝ CÍL, COŽ JE POMOC PRO 50 DĚTÍ.

Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu Tesco a dále za spolupráci s krajskými úřady, za jejich vstřícnost a ochotu.

Jana Lexová
vedoucí projektu

Podpořili nás