Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací pro PPPD

Vzdělávací modul s časovou dotací 30 hodin, pro pracovníky OSPOD a organizace doprovázející pěstounské rodiny na přechodnou dobu. Výcvik je veden zážitkovými technikami a je zaměřený na problematiku připoutání a odpoutání dítěte v přechodné péči a další specifika pěstounské péče na přechodnou dobu. Na výcvik navazuje supervize doprovázení, realizovaná lektory v průběhu roku 2012 dle potřeb účastníků.

Obsah školení:

1. Co pěstounská rodina potřebuje, co prožívá, s čím se setkává - postoj širší rodiny, postoje okolí, fáze pěstounství (příprava, příchod dítěte, adaptační fáze, spolupráce s biologickou rodinou dítěte, odchod z rodiny), ...
2. Komunikace s pěstounskou rodinou – empatie, prosociální chování, přístup bez předsudků, zvládání moci, profesionalita, odstup a nadhled
3. Metody sociální práce s rodinou – progresivita, inovace v používaní metod, vztahy
v pěstounské rodině, komunikace s biologickými dětmi pěstounů, sourozenecké konstelace v pěstounské rodině
4. Psychohygiena a „ošetřovací“ proces po odchodu dítěte z rodiny
5. Specifika terénní sociální práce v náhradní rodině, připoutání, krizová intervence, identita přijatého dítěte.

Podpořili nás