Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Projekty 2011

 

Profesionalizace systému NRP v ČR

Cílem projektu je přenést dobrou praxi z reformy systému NRP na Slovensku do českého prostředí. Prověřit
možnosti legisl. úprav na české straně , implementovat vzdělávací standardy pro pěstouny do vzdělávacích
programů a realizovat vlastní vzdělávání náhradních rodičů.
Projekt probíhá od 1.10.2012 do 30.9.2013

Projekt probíhá za finanční podpory:
http://anrcr.cz/sites/default/files/images/eu-loga-barevne-2011zmenseno_1.jpg


 

Osvětou k podpoře náhradního rodičovství

Pracovní skupina Osvěta ve školách a školkách připravila realizaci projektu "Osvětou k podpoře náhradního rodičovství"

Tento projekt si kladl za cíl proškolit náhradní rodiče, kteří budou jako lektoři realizovat besedy s veřejností a výukové přednášky pro žáky a učitele ZŠ.
K těmto aktivitám byly vypracovány tiskové materiály, které budou k dispozici jak školám,tak veřejnosti.
Program je podán k akreditaci na MŠMT.

Realizaci projektu finančne podpořili:
. .


 

Půjčování nadačního auta

Asociace náhradních rodin České republiky ve spolupráci s Nadací táta a máma umožňuje náhradním rodičům zapůjčit si kvalitní velkoprostorové sedmimístné auto.
Projekt probíhá již od roku 2010 za finanční podpory:

.


 

Zdravé oči pro děti z náhradních rodin

Projekt měl za cíl podpořit děti z náhradních rodin, které mají problémy se zrakem a trpí nějakou oční vadou. Optika Anděl, kterou najdete na Smíchově, nedaleko metra Anděl, se specializuje také na dětské zákazníky. Proto chtěl pomoci dětem z náhradních rodin, které si nemohou dovolit pořídit kvalitní brýle. Chce dětem umožnit nejen kvalitnější vidění na svět, ale s tím spojené i zlepšení prospěchu a zdraví, zkrátka celkové zlepšení kvality jejich života.
Projekt po dvou letech úspěšného fungování je v součsné době přerušen.

Projekt finančně podpořili:
podílí Nadace táta a máma, firma Optika Anděl, s.r.o. a poradenská firma PR konzultace

 

Podpořili nás