Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Projekty 2010

 

Profesionalizace systému NRP v ČR

Cílem projektu je přenést dobrou praxi z reformy systému NRP na Slovensku do českého prostředí. Prověřit
možnosti legisl. úprav na české straně , implementovat vzdělávací standardy pro pěstouny do vzdělávacích
programů a realizovat vlastní vzdělávání náhradních rodičů.
Projekt probíhá od 1.10.2012 do 30.9.2013

Tento projekt je finančně podpořen:

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/eu-loga-barevne-2011zmenseno_1.jpg


 

Upevnění činnosti ANR ČR a sítě místních klubů ANR ČR

Cílem projektu byla profesionalizace řízení a fungování ANR ČR a realizace dvoudenního setkání předsedů místních klubů a výkonné rady ANR ČR za účelem vyhodnocení činnosti místních klubů, vzájemného sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými kluby. V průběhu projektu proběhne dotazníkové šetření potřeb a spokojenosti členů ANR ČR a zpracování statistiky návštěvnosti místních klubů.

Projekt probíhal od 4.1. 2010 do 31.3. 2010.

Tento projekt finančně podpořila:

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/logo%20NTM.thumbnail.jpg


 

Rodiny spolu

Nadační fond Albert a Asociace náhradních rodin České republiky od dubna tohoto roku realizují společný projekt s názvem Rodiny spolu. Partnerem projektu je Nadace táta a máma.

Díky tomuto projektu mohou náhradní rodiny trávit společně více času. Finanční prostředky jsou určeny především na vzdělávací aktivity pro děti v náhradních rodinách, na rozvojové aktivity místních klubů asociace a na integrační aktivity tzn. na akce pro veřejnost v partnerství s prodejnami Albert.

Projekt se také zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u dětí v důsledku ústavní výchovy.

Bude mít také dopad i na komunitní rozvoj v regionu právě prostřednictvím aktivit pro veřejnost pořádaných místními kluby náhradních rodin.

Za finanční podporu děkujeme:

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/nadacni%20fond%20logo_0.thumbnail.jpg http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/logo%20NTM.thumbnail.jpg


 

Účas zástupců ANRČR na mezinárodní konferenci IFCO Brighton 2010

Cílem projektu, který se realizoval od 2.7. do 8.7. 2010 bylo umoňit třem vybraným zástupcům ANRČR, o.s. účastnit se mezinárodní evropské vzdělávací konferenci IFCO 2010 v Brightonu, kterou pořádá Mezinárodní organizace pěstounské péče, které je ANRČR členem.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/logo_ifco.thumbnail.jpg

Naši zástupci nabytou inspiraci z mezinárodního setkání předávají dál v České republice v rámci klubů ANRČR a prostřednictví elektronického zpravodaje ANRČR, který je distribuován na cca. 900 e-mailových adres převážně náhradních rodičů a organizací či institucí věnujících se náhradní rodinné péči.

Projekt podpořila:

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/logo%20NTM.thumbnail.jpg


 

Projekt Kotva náhradních rodin, II. etapa

Cílem projektu Kotva náhradních rodin, II. etapa je spokojené a zdravě se vyvíjející dítě v náhradní rodinné péči. Toho lze dosáhnout jen tehdy, budou-li spokojené nejen děti, ale i jejich náhradní rodiče – náhradní rodiny jako celek. Těmto rodinám pomáhá ANRČR prostřednictvím sítě místních klubů. Ty umožňují náhradním rodinám možnost setkávání se, sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a pomoc.

Cílem je upevnit a stávající síť místních klubů a zamezit tím izolaci, ve které se tyto rodiny nacházejí formou poskytnutí metodického vedení a proškolení vybraných předsedů, místopředsedů, pokladníků, koordinátorů a dalších zástupců místních klubů v plánování, administraci a zdokumentování projektů, tak aby ANRČR mohla náhradním rodinám poskytovat kvalitní servis dle jejich potřeb. Dalším cílem je rozšířit počet základních článků ANR ČR minimálně o jeden další místní klub náhradních rodin a zamezit tím izolaci, ve které se nacházejí náhradní rodiny mimo dosah stávajících místních klubů.

Projekt probíhá od 1.10. 2010 do 31.12. 2010.

Tento projekt finančně podpořila:

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/logo%20NTM.thumbnail.jpg

 

Podporují nás