Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Pozvánka na letní vzdělávání dle zákona 359/1999 Sb. - Puberta našich dětí (ne)bolí.

Datum konání: 25.7. – 31.7.2016

Místo konání: myslivna Branišov, obec Podmoklany u Ždírce nad Doubravou, ubytování – ve stanech s podsadami(vhodné spíš pro teenagery), ve vlastním stanu nebo na půdě myslivny.

Časová dotace:  24 vyučovacích hodin(rozděleno do sedmi dnůtak, aby zbyl čas i na rekreaci)

Lektorovat budou: manželé Aleš a Monika Dietrichovi, dlouholetí pěstouni, akreditovaní lektoři a poradci pro oblast náhradní rodinné péče. Oba jsou klíčovými pracovníky v rámci Dohod o výkonu PP a PPPD. Pan Dietrich je zároveň i vyškolený facilitátor případových konferencí.

AnotaceseminářeCo to puberta je a s jakými jejími projevy se u dětí setkáváme? Úloha rodičů, a to i pěstounských, při tomto náročném období dospívajících dětí. Každý den poodhalíme kousek z tohoto procesu přeměny dětí v dospělé lidi.

Cena celého semináře: 4900 Kč na osobu.(účastnický poplatek, drobné občerstvení, vydání osvědčení).

Stravování a náklady na ubytování  je pro účastníky kurzu hrazeno ze zdrojů spolupořádající organizace ANR ČR klub Žďársko.

Hlídání dětís doprovodným programem v době vzdělávání rodičů:cena2000,-Kč za celý kurz

Informace k přihlášení: Přihlášku najdete na našich webových stránkách či v příloze emailu, Vytiskněte a vyplněnou zašlete poštou či elektronickou cestou (ve výjimečných případech se lze přihlásit i telefonicky na 739014224).

Informace k platbě:  Nutno zaplatit rezervační poplatek na jednu dospělou osobu 1000 Kč, který vám bude vrácen po absolvování semináře na váš účet. Platby přijímáme na účet 247830604 / 0300. Možno vystavit fakturu pro vaši doprovázející organizaci či potvrzení o provedené platbě. S vaší doprovázející organizací je nutno se domluvit předem o účasti na tomto semináři z důvodu bezproblémového proplacení.

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú.

Za klub ANR ČR Žďársko Marie a Michal Trávníčkovi

Pozvánka na letní dovolenou s dalšími pěstounskými rodinami 2016

Datum konání: 25.7. – 31.7.2016

Místo konání: myslivna Branišov, obec Podmoklany u Ždírce nad Doubravou, ubytování – ve stanech s podsadami(vhodné spíš pro teenagery), ve vlastním stanu nebo na půdě myslivny.

Program: během pobytu je připraveno několik společných aktivit a zároveň bude dostatek času pro individuální rodinný program.

Stravování: budeme zajišťovat jako každoročně společnými silami v kuchyni myslivny.

Cena pobytu a stravování: 150,- Kč na dospělou osobu a den a 100,- Kč na děti od tří let výš.Toto neplatí pro rodiny, které jsou přihlášeny v rámci pobytu také ke vzdělávání (viz. Pozvánka na letní vzdělávání)

Děti bez rodičů: Tento tábor není prioritně určen pro děti bez rodičů (na to máme jiné aktivity viz. www.pestvys.cz), ale přesto se nám v minulosti skoro vždy stalo, že zde pobývalo nějaké dítě bez své rodiny. V tomto případě je nezbytně nutné, aby bylo nade vší pochybnost jasné, kdo za toto dítě nese odpovědnost po dobu pobytu. Jinými slovy je třeba, aby se rodiče domluvili s  konkrétní dospělou osobou, která bude za dítě zodpovídat. (Toto není starost organizátorů)

Informace k přihlášení: Přihlášku najdete i na našich webových stránkách. Vytiskněte a vyplněnou zašlete poštou či elektronickou cestou (ve výjimečných případech se lze přihlásit i telefonicky na 739014224).

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú.

Za klub ANR ČR Žďársko Marie a Michal Trávníčkovi

Podpořili nás