Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Plzeň - Klubíčko

Předsedkyně klubu: 
Marta Mikulová
e-mail: 
tel.: 725 741 968

Kontaktní adresa:
Marta Mikulová
Sokolská 258,
33452 Merklín

 

Představení klubu:

 

Místní klub Plzeňské klubíčko

je svépomocné sdružení náhradních rodin a dalších přátel z Plzeňska, které mají potřebu se navzájem setkávat a sdílet.

 

Nabízíme:

vzájemná setkávání při respektování individuality každé rodiny pomoc při vyhledávání poradenství odborného i svépomocného

organizování zájmových aktivit ( výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení dle přání rodin, společné oslavy narozenin dětí........)

vyhledávání možných dárců a sponzorů pro podporu činnosti
možnost krátkodobého pohlídání dětí

Chceme spolupracovat s profesními organizacemi, které podporují ohrožené děti v rodinách náhradních, vlastních i v institucích.


 

Mikulášská zábava - Vánoční tvoření v místním klubu Plzeň klubíčko

Na sobotu 4. prosince připravily rodiny z plzeňského Klubíčka Mikulášskou zábavu pro děti z klubu i pro děti z jiných náhradních rodin, které reagovaly na pozvánku.

Na naplnění sálu Sokola Radobyčice se podílela i řada místních i plzeňských rodin s dětmi všech velikostí.

Během dvouhodinového programu se děti bavily tancováním,zpěvem a scénkami, které připravil pan Justich ze STUDIA DETO. Sám pan Justich je tatínkem početné vlastní i náhradní rodiny.

Zároveň si v přísálí děti i jejich maminky v připraveném Vánočním tvoření zdobily přinesené mističky zelenými větvičkami, mašličkami, svíčkami. Parádu dokončovaly děti s velkým nadšením zlatým postřikem tak, že máme ozdobené mobily, fotoaparáty a vše, co bylo kolem. Jiná skupinka dětí pracovala s papírem, skládaly si Mikuláše. Andílka z do harmoniky poskládaného papíru zvládly hlavně starší děti.

Všichny děti už se těšily, až přijde Mikuláš, pochopitelně se svým doprovodem. Každé z dětí si odnášelo balíček s mlsáním a vybíralo si z plného stolu plyšáků, které darovala jedna z rodin. Někteří roztřeseným hláskem recitovalia zpívali. Největší hrdinové pronásledovali čerty. Když bylo vše rozdáno, některé děti ještě tancovaly a postupně se rodiny rozcházely.

Velkým oceněním pro organizátorky byl plný sál dětí s rodiči, poděkování a pochvala od mnoha rodičů. Během odpoledne nás také navštívíla redaktorka Plzeňského deníku a pracovnice Sdružení pěstounských rodin. Klub byl také podpořen Hasičským záchranným sborem a místním podnikatelem. Perníkové Mikuláše dětem darovala Cukrárna z Přeštic.

Mikuláš i Vánoční tvoření se konalo díky finanční podpoře Asociace náhradních rodin a Nadačnímu fondu Albert.

Všem rodinám, které se na organizaci podílely patří velký dík.

Zapsala Marta Mikulová
předsedkyně plzeňského Klubíčka

Podporují nás