Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Pelhřimov - Ptáčata

Kontakty:

Předsedkyně klubu:
Monika Dietrichová,
e-mail: 
Tel.: 732 210 662


 

Čtyřnohý kamarád umí spolehlivě pohladit na duši

V sobotu 26.3.2011 proběhlo v našem místním klubu, v prostorách zapůjčených od o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, setkání s naší milou sympatizantkou Lenkou a jejím canisterapeutickým pejskem Dagem, ale zároveń proběhlo i volební setkání, kde jsme volili ze svého středu dva delegáty na valnou hromadu.

Canisterapie s Lenkou a jejím Dagem je vždy naprosto úžasná a doufejme, že si ji, dle vrtění ohonu, užívá i sám Dag. Oslavili jsme i jeho 6. narozeniny a děti mu věnovaly ohromnou bůvolí kost, kterou si hrdě odnesl při odchodu s sebou do auta. A kolik, že nás bylo ?? 11 dospělých a 15 dětí.

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20110328_canisterapie.html

Volební setkání proběhlo za účasti 8 řádných členů, kteří svými hlasy udělili mandát delegátů panu Milanovi a jeho manželce Marii, aby náš klub zastupovali a hájili naše zájmy na valné hromadě sdružení

Za společným obědem jsme vyjeli na nedaleký Křemešník, kde jsme si v klidu probouzející se jarní přírody opekli buřty. Po obědě jsme se vydali na cílenou procházku a to do 2 km vzdálené turistické základny s názvem Sluneční paseka, kterou jsme si chtěli obhlédnout z ryze praktického důvodu. Budeme tam totiž letos pořádat Den dětí. Správce turistické základny se seznámil s předsedkyní našeho klubu paní Monikou a jejím manželem Alešem a podal jim tam i veškeré informace k tomu, aby se naše akce na jejich základně mohla zdárně uskutečnit . Dohodli se na tom, že není problém udělat místo jednodenní akce rovnou dvoudenní a to i s přespáním v tee-pee a ve stanech, což jsme velmi uvítali a děti se už moc těší.

Řidiči si pak udělali pořádný vejšlap do kopce zpátky pro auta a děti zatím čistily potůček vytékající ze stříbrné studánky, ze které jsme si všichni nabrali vodu nejen k pití, ale i domů, neboť je úplně úasně dobrá a vozí si ji odsud lidé z blízka i z daleka.

Rozloučili jsme se s přáním, ať se zase brzy spolu sejdeme v takové pohodě jako vždycky. Jsme spolu moc rádi a tvoříme partu, která o sobě ví a dokáže si pomoci navzájem. I Vy jste zváni mezi nás, neváhejte nás zkontaktovat.

Pyžamová diskotéka se nám určitě povedla

V pátek dne 10.12.2010 se sjelo do Bystřice nad Pernštejnem mnoho náhradních rodin z celé naší zasněžené Vysočiny. Akci zaštítil Krajský úřad Jihlava, Asociace náhradních rodin ČR a její místní klub náhradních rodin spolu s občanským sdružením Pěstounské rodiny kraje Vysočina. Přijely tak rodiny nejen ze samotné Bystřice n.P., ale i z Třebíče, z Moravských Budějovic, přijely rodinky ze 100 km vzdáleného Pelhřimova i ze Žďáru nad Sázavou. Přijely na jedno místo proto, aby byly spolu, aby se mohly potěšit a povzbudit navzájem. Děti na takovéto akci obnoví svá stará přátelství a naváží mezi sebou přátelství nová.
Tělocvična zapůjčená od TJ Orel byla plná dětí, protože mnohé z náhradních rodin jsou početnější. Pro děti bylo přichystáno nejedno překvapení. Jedním z nich bylo hudební a pohybové vystoupení žáků z místní ZŠ a dalším výtvarná dílna, kde si děti mohly vyrobit krásné vánoční ozdoby. Některé z našich dětí se odvážily a všem ostatním tak předvedly, co se naučily, někdo nám zahrál na flétnu, jiný zase na trubku a další nám předvedl taneční či gymnastické číslo. Byla přitom i spousta legrace.
To, že mnozí z nás přijeli do Bystřice n. P. v pyžamech, mělo svůj účel, protože celé naše setkání směřovalo k hlavnímu bodu programu a to právě k diskotéce v pyžamech. Vyřádily se děti, ale i mnozí dospělí.
Závěrem našeho setkání bylo rozdávání věcných dárků, dobrot i mobilních telefonů, které pro náhradní rodiny z Vysočiny věnovala firma Asekol.
Poděkování za dobře zvládnutou akci patří především místnímu klubu ANR ČR v Bystřici nad Pernštejnem, jmenovitě pak předsedkyni klubu paní Marcele Dědové a celé její rodině a jejím přátelům. Děkujeme i všem sponzorům, kteří se na akci podíleli svými hmotnými dary, děkujeme Krajskému úřadu a jmenovitě pak naší krajské sociální pracovnici paní Bárkové, děkujeme předsedovi ANR ČR, ale i Pěstounských rodin kraje Vysočina panu Alešovi Dietrichovi za koordinaci celé akce. Děkujeme i všem náhradním rodinám za jejich účast a za dobrou náladu se kterou přijely a se kterou i odjížděly, povzbuzeni tak do dalších nelehkých úkolů při výchově vlastních i přijatých dětí.

Tiskovou zprávu vydala Monika Dietrichová, maminka a pěstounka 10 dětí, předsedkyně MK Pelhřimov

Superstar s Albertem v Jihlavě se vydařil

MK ANR ČR Pelhřimov v sobotu 28.8.2010 uspořádal integrační aktivitu projektu Rodiny spolu.

Sobotní dopoledne bylo pošmourné, větrné a deštivé, ale členy místního klubu Asociace náhradních rodin ČR z Pelhřimova neodradilo. Před devátou hodinou se začalo se stavbou stanu, a přípravou aparatury včetně klávesového nástroje pro hudební doprovod našich dětí, větší děti pomáhaly připravovat stoly a lavice pro malování obrázků. V 9.30 bylo vše přichystáno a my mezi námi přivítali manažerku prodejny Albert paní Burešovou, která dětem donesla sladké odměny za jejich veřejné vystoupení.

Dlouholetý tatínek a pěstoun, pan Aleš Dietrich a hudebník pan Ladislav Vlasák vytvořili úžasně sehranou dvojici, jež dokázala kolem jdoucí Jihlavany s jejich dětmi pobavit a svým spontánním vystupováním je přinutila alespoň na chviličku se u nás zastavit.

Naše děti i příchozí děti z veřejnosti se dobře bavily, zpívaly, recitovaly, soutěžily, namalovaly spoustu krásných obrázků a to i přes skoro neustálé mrholení a chladnější počasí. Vítr komplikoval hudební vystoupení na příčnou flétnu a pokoušel se vyluzovat své vlastní tóny. Potlesk kolemjdoucích a postávajících však napovídal, že ani nepřízeň počasí nevzala lidem dobrou náladu. Zpívání malých dětí vždycky dospělé přiměje k úsměvu. Nejhezčí chvilkou bylo poděkování paní zelinářky, která stála opodál našeho improvizovaného jeviště, za péči, kterou přijatým dětem věnují náhradní rodiny.

Kolem 12.30 hodiny déšť a vítr zesílil natolik, že jsme byli nuceni zpívání, malování a soutěže ukončit. Nicméně jsme za dopoledne porozdávali všechny letáčky informující o projektu Rodiny spolu, rozdali jsme dětem za odměnu všechny sladkosti i malé drobné dárečky. V rámci integrační aktivity jsme si povídali s mnoha rodinami z Jihlavy, aktivita splnila svůj účel a byla hezkou tečkou za celým projektem financovaným Nadačním fondem Albert a Nadací táta a máma.

Nadačnímu fondu Albert i Nadaci táta a máma jsme touto integrační aktivitou chtěli poděkovat za jejich finanční podporu všech letních aktivit našeho místního klubu ANR ČR se sídlem v Pelhřimově.

Za MK ANR ČR Pelhřimov zapsala
Monika Dietrichová - předsedkyně

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Stanování v Moravči

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/stanovani_moravec.jpg.preview.jpegStanování místních klubů Pelhřimov - Ptáčata, Bystřice n. Pernštejnem, Moravské Budějovice proběhlo jako úspěšná čtyřdenní akce (29.7. – 1.8.2010). Z klubu Pelhřimov – Ptáčata se ho účastnily 3 náhradní rodiny, z klubu Moravské Budějovice 2 rodiny a z klubu Bystřice nad Pernštejnem 3 rodiny. Na táboře s námi pobyly i další spřízněné rodiny a teenagerové z náhradních rodin, kteří jsou s námi rádi a nikdy nevynechají možnost se k nám přidat.

Za finanční pomoc děkujeme našim sponzorům.

Akce se zúčastnilo 15 dospělých a 20 dětí, celkem 35 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Canisterapie pro děti z místního klubu Pelhřimov - ptáčata

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/P7310189.preview.JPGDíky finanční podpoře Nadačního fondu Albert bylo letos stanování náhradních rodin v Moravči u Pelhřimova zpestřeno o canisterapii.

Z přítomnosti canisterapeutického pejska Daga a jeho sympatické majitelky Lenky byly samozřejmě nejvíce potěšeny všechny malé děti, což vidíte z přiložených fotografií, ale ani ty větší děti se při vyprávění Lenky a ukázce výcviku Daga nenudily a zapojily se do všech aktivit.

Děti měly celé dopoledne plné ruce práce a mnohému se naučily. Vstřebaly tak nenásilnou a hravou formou spoustu nových informací o canisterapii, o výcviku pejsků a samotných pejscích.

Dětí bylo v táboře hodně a všichni se stihly u pejska vystřídat, nikdo neodcházel s pocitem, že byl ošizen, jen pejsek vypadal na to, že je velmi rád, že konečně dostal povel „na místo“ a zavřela se za ním klec v autě, které ho k nám dovezlo.

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za finanční podporu projektu Rodiny spolu.

Respitní pobyt mládeže místního klubu Pelhřimov

MK ANR ČR Pelhřimov přijal pozvání spřízněného o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina a vyslal s ním některé z našich větších dětí a mládežníků na vodácké soustředění, na řeku Moravu.

Vodácký výcvik proběhl v týdnu od 19.7.2010 do 24.7.2010 a účastnilo se ho celkem 12 větších dětí, které byly zařazeny do kurzu a 4 menší, které se zatím jen s vodou a jízdou na kanoích seznamovaly. Z našeho klubu bylo přihlášeno 7 dětí, kterým jsme mohli, i díky projektu Rodiny spolu, na tuto sportovní aktivitu přispět pěknou finanční částkou.

Některé děti si oživily své již dříve nabité zkušenosti, ale mnohé si sedly do kanoe úplně poprvé, a tak jim vodácký instruktor vysvětloval, jak dělat správné záběry pádlem a jak tím řídit loď. Dětem vysvětloval, jak se mají na vodě chovat, ale jak se mají chovat například v krizových situacích, jak chránit svůj život nebo život svého kamaráda.

O zázemí kuchyně se letos staraly dvě maminky, které dětem vyvařovaly tak chutná jídla, že se některým ani nechtělo z tábora odjíždět.

Počasí bylo nádherné, proto v rámci výcviku se děti koupaly a na mělčinách v době odpočinku stavěly různé přehrady a nádrže, do čehož se zapojili i instruktoři a vytvořili tak společnými silami přímo super veledílo.

Zapršelo jen poslední noc a to určitě jen proto, aby stoupla hladina vody v říčce Moravská Sázava, která by jinak nebyla pro kanoe sjízdná. Sobotní den byl tedy určen ke splutí této vodácky nádherné horské říčky.

Po zabalení celého tábora rozdal instruktor Aleš všem dětem pěkné diplomy za zvládnutí vodáckých dovedností.

Děti přijely domů nadšené, zdravé, ale také fyzicky utahané. Nicméně všechny byly spokojené, že se mnohému naučily.

Za MK ANR ČR Pelhřimov
předsedkyně klubu - Monika Dietrichová

Akce se zúčastnilo 6 dospělých a 9 dětí, celkem 15 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Psychologické sezení dětí z místního klubu Pelhřimov - ptáčata s Mgr. Terezií Štokrovou

Druhý prázdninový den byl stejně nádherný jako ten první, nicméně se odlišoval tím, že jsme se jako náhradní rodiny místního klubu ANR ČR sešly ke společnému povídání nad zajímavým tématem, jímž byla Komunikace v rodině.

Pozvaná klinická psycholožka paní Mgr. Terezie Štokrová je sama náhradní Maminka, proto jí žádné téma, které si naši rodiče vyberou, není cizí. Sama si s přijatými dětmi prošla nelehkými situacemi a musela řešit mnoho složitých i bolestivých věcí.

Možná i proto, byla účast na besed tak mile a překvapivě veliká. Nikdy se nesetkáte s lepším porozuměním a pochopením, než když člověk, který vám o daném tématu povídá, jím sám prošel a na vlastní kůži ho zažil.

Veliký dík patří nejen Nadačnímu fondu Albert, který tuto aktivitu finančně podpořil, ale patří také o.s.Pěstounské rodiny kraje Vysočina, které zdarma, pro naše setkání,zapůjčilo své prostory. Těšíme na další setkání a společné zážitky.

Monika Dietrichová
předsedkyně MK Pelhřimov Ptáčata

Akce se zúčastnilo 12 dospělých a 14 dětí, celkem 26 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Výtvarná dílna místního klubu Pelhřimov v Jarošově nad Nežárkou

V sobotu dne 12. června 2010 se sešly rodiny našeho klubu k výtvarné činnosti, konkrétně k batikování triček a malování na trička. Tentokrát jsme přijali pozvání paní Pavly Králové z Jarošova nad Nežárkou a společně se sešli v domečku místních myslivců z Jarošova nad Nežárkou – v myslivně.

Někteří z nás si vybrali techniku batiky triček savem, což obnášelo nejen vybrání té správné a nejhezčí šablony, ale hlavně její překreslení na igelit a důkladné a pečlivé vystřižení. Igelitová šablonka se v další etapě natřela lepidlem a po té se umístila teprve na tričko a mohlo se začít batikovat nebo-li stříkat speciální pumpičkou savo, které po chvilkovém působení dokázalo vytvořit na tričkách úplné zázraky.

Jiní si však místo sava zvolili techniku malování barvami, což opět nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, ale faktem je, že pro menší děti to bylo výrazně jednodušší. Po vybrání šablonky se zvolily barvy a mohlo se malovat a malovat a malovat. Sluníčko celý den vydatně svítilo a hřálo, proto jsme trička dali sušit na plot a děti poslaly, i s jejich tatínky, vykoupat se do nedaleké pískovny.

Musíme se Vám všichni moc pochválit, neboť trička se nám všechna výrazně povedla, což dokládají i námi zaslané fotografie. Výtvarné potřeby a trička jsme pořídili z projektu Rodiny spolu, za což NF Albert, velmi děkujeme.

Po návratu dětí a tatínků z koupání jsme si opekli buřty a klobásky, vytáhli děti z blízkého potoka a šťastní a odpočinutí se nachystali na cestu domů.

Akce byla velmi úspěšná a určitě ji budeme pro velký úspěch znova opakovat. Trička hned první dny budila závist nejen ve školách našich dětí, ale i u dospělých, kteří nás míjeli v dalších dnech ve městě – no posuďte sami, není to krása ?

Za MK ANR ČR předsedkyně klubu
Monika Dietrichová

Akce se zúčastnilo 13 dospělých a 20 dětí, celkem 33 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Dětský den místního klubu Pelhřimov

V Nové Cerekvi na soukromém hřišti u Aleše a Moniky Dietrichových jsme se sešli v sobotu 5. června 2010 v deset hodin dopoledne. Azurové nebe bez mráčku bylo předzvěstí krásného počasí a to nás po deštivých týdnech a moravských záplavách velmi potěšilo.

Stan se stoly, na kterém bylo přichystáno občerstvení postavili mládežníci, kteří spolu se svým tátou postavili i aparaturu, a tak se za chvíli již linuly po okolí radostné a veselé dětské písničky. První rodiny, které přijely hned děti vypustily na obrovskou trampolínu, která byla v obležení dětí po celý zbytek dne.

Oheň plápolal, i když bylo teplo, protože péct buřty k obědu bylo přeci jen někde potřeba. Mezitím naše děti přijel potěšit pan Krbec silniční čtyřkolkou, na které je všechny povozil. Větším klukům ji zapůjčil i bez doprovodu, a tak měli všichni o zážitek více.

Kdo má rád koně, přišel si také na své, neboť měl možnost zhlédnout i výcvik koně a ukázky parkurového skákání z přípravy mladé klisny Edery Hemmering na závody, což nám předvedla dospělá dcera z místní pěstounské rodiny.

Po obědě jsme si připravili stoly na výtvarnou dílnu a s vervou sobě vlastní se jali barvit šablonky a sklíčka. Do práce se zapojila nejedna maminka, ale dokonce se přidali i tatínci. Vzniklo spoustu krásných výtvorů, které si spokojené děti odnesly domů. Tato aktivita je úžasná v tom, že se do ní mohou zapojit všechny věkové kategorie, člověk může použít svou fantazii a při tom se nikdy nic nepokazí a vždy to vypadá perfektně.

Poslední náplní naší oslavy Dne dětí bylo zpívání a recitování, hra na hudební nástroje a soutěže. Každoročně nám děti předvedou to, co se za ten uplynulý rok naučily. Odměny byly sladké a všem udělaly radost.

Den dětí

Den dětí je dobrou příležitostí k tomu, aby se rodiny spolu sešly, děti obnovily stará přátelství nebo navázaly úplně nová a dospělí, aby si spolu popovídali o radostech i starostech všedních dní při výchově jejich dětí.

Poděkování náleží jednak všem zapojeným rodinám za hezkou atmosféru, kterou mezi sebou vytvořily, jednak Nadačnímu fondu Albert, který finančně podpořil výtvarné potřeby a jednak i firmě Toi Toi, s r o,, která každoročně sponzorsky zapůjčuje mobilní WC pro tuto aktivitu. Nesmíme však zapomenout ani na Nadaci Táta a máma, která má svůj nemalý podíl na projektu Rodiny spolu ani na o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, které klubu bezplatně zapůjčilo trampolínu.

Za místní klub Pelhřimov zapsala
Monika Dietrichová

Akce se zúčastnilo 15 dospělých a 16 dětí, celkem 31 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Výlet za krásami Velkého Dářka

Velké Dářko

Sobota 5. května 2012 byla dnem setkání náhradních rodin klubů ANR ČR – MK Bystřice nad Pernštejnem a MK Pelhřimov a o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina. Nádherné slunečné počasí přálo dětem ke hrám, skotačení na trampolíně, jízdě na čtyřkolce i střelbě ze vzduchovek, rodičům pak k odpočinku a relaxaci. Vycházka za krásami Velkého Dářka se opravdu velmi vydařila. Pohled na čistou hladinu obrovské vodní plochy, zpěv ptáků, hřejivé sluníčko, svěží vánek od vody a spokojené děti – co více si pro sobotní den přát. Snad jen zmrzlinu. A i na tu nakonec došlo.

Velké Dářko

Po návratu k Trávníčkům na zahradu jejich rodinného domu se děti opět rozprchly za zábavou, kterou jim rodiče připravili. Čas oběda a vůně opečených klobásek, buřtíků a sladkých dortíků a buchet je však spolehlivě dokázala přilákat od her a sportu ke stolům.
Velké Dářko
Sobota jako stvořená pro přátelské popovídání, byť mnozí z nás jeli až 100 km, nikdo toho nelitoval. Manželům Trávníčkovým patří obrovský dík za to, že se s takovou bravurou, pohodou a samozřejmostí ujali 21 dětí i s jejich rodiči a poskytli jim celodenní zázemí - děkujeme.

 

Podporují nás