Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Frenštátsko

Kontakty:

Předsedkyně klubu:
Alena Štefková, email: 

Webové stránky klubu


 

Setkání v klubovně

Dne 29.9.2012 od 15:00 hod se uskutečnilo setkání v místní klubovně Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tentokrát proběhlo odpočinkové a plánovací odpoledne, a také zamyšlení nad dalšími akcemi našeho klubu.

Další soutěž v bowlingu

Další společnou akci, která se uskutečnila v neděli 22.9.2012 od 14:00 -16:00 hod. v restauraci Rakovec v Řepištích bylo soutěžní klání v bowlingu, kde jsme si protáhli svá těla.

Tarzanie

V neděli 16.9.2012 se uskutečnila návštěva lanového parku Tarzanie v Trojanovicích a výlet na motokáry pro malé i velké, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cestou jsme se zastavili na společný dobrý oběd.

Loučení se školním rokem

Dne 1.7.2012 pořádal náš místní klub odpoledne pro děti s názvem Loučíme se se školním rokem a přivítáme prázdniny. Setkání se uskutečnilo na Tichavské Tůňce. Pro děti byly připraveny soutěžní úkoly a sladké odměny, které nám věnoval Nadační fond Tesco.

Štramberk

MK Frenštátsko uskutečnilo dne 24.6.2012 výlet do Štramberku, muzea hraček a na rozhlednu na Bílou horu.

Vagonářské muzeum Studénka

V sobotu 16.6.2012 jsme navštívili Vagonářské muzeum ve Studénce. Přenesli jsme se společně do světa železnic.

Běh pro život

9.6.2012 proběhl Běh pro život od NF Tesco, který se i přes nepřízeň počasí vydařil. Podpořit dobrou věc přišlo 1988 účastníků, kteří přispěli částkou 253 374,- kč, tato bude využita pro 50 dětí, které mají možnost nalézt novou rodinu. Všem, kteří se zúčastnili děkujeme.

Písně Nibelungů - zámek Kunín

V sobotu 5.5. 2012 MK Frenštátsko pořádalo další ze svých akcí. Tentokrát jsme se vydali na zámek Kunín, kde jsme spolu s našimi dětmi sledovali lité bitvy, kejklíře a trubadůry. Přenesli jsme se do doby dávno minulé. Den se nám krásně vydařil, sluníčko hřálo a děti si užily i starodávné dobroty. Těšíme se na další akci.

Pyžamová diskotéka

MK Frenštátsko pořádal 17.3.2012 od 15:00 hod. Pyžamovou diskotéku pro děti, Zúčastnili se dospělí i děti.V diskotékovém rytmu nám odpoledne rychle uteklo. Děkuji Všem zúčastněným za účast a těším se příště.

Večerní koupání - Frenštátsko

Dne 10.2.2012 za účasti velké části náhradních rodičů jsme si zopakovali večerní koupání v aqvacentru Bohumín. Společná příjemná chvíle velmi rychle utekla a už dnes mohu za sebe říct, že se těším na příští setkání. Děkuji Všem, účast byla tentokrát obrovská, zvláště paní Zárubové a paní Hruškové za jejich pomoc.

Sportovní odpoledne

Dne 5.2.2012 se uskutečnila další akce našeho MK Frenštátsko. Tentokrát jsme se sešli na Rakovci v Řepištích při bowlingu, účast i nasazení ve hře byly obrovské. Děti i dospělí si odpoledne užili, poděkování patří paní Hausové, která nám pomohla s obsluhou a také Všem kteří se akce zúčastnili

Beseda na téma Konflikty a co s nimi?

Dne 28.1.2012 proběhla v klubovně Charity ve Frenštátě beseda s paní Mgr. Katkou Křivou na téma Konflikty a co s nimi? Přes počáteční potíže s technikou beseda proběhla v přátelském duchu. Znovu jsme zjistili kolik otazníků, je ve výchově našich dětí a čím vším, nás mohou ještě stále překvapit. Paní Katka nám slíbila, že k tomuto tématu se ještě budeme vracet. Už teď se těšíme na další setkání, které proběhne v březnu.
Tato akce se uskutečnila díky Moravskoslezkému kraji.
Děkujeme

Hudební odpoledne

Hudební odpoledne se uskutečnilo 21.1.2012 opět v klubovně Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti předvedly, co jim nejlépe jde a co umí, dokonce jsme si některé písničky zaspívali společně. Na klávesy nás doprovázela paní Liduška Těthalová, také došlo i na zábavné hry za poslechu hudby. Akce se povedla a na děti čekala malá odměna v podobě sladkostí.
Akce byla podpořena NTM
Děkujeme

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 14.1.2012 se uskutečnila další zdařilá akce našeho klubu. Tentokrát to byl Turnaj ve stolním tenisu. Mladí i starší soutěžili jako o život, na závěr došlo i na pověstný kolotoč. Vítězové obdrželi dárky, které darovala firma Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.
Poděkování také patří NTM, za jejichž příspění jsme pořídili stůl a sportovní náčiní
Oběma děkujeme.

Výtvarné odpoledne

Dne 7.1.2012 se uskutečnila v klubovně ve Frenštátě akce Výtvarné odpoledne. Děti malovaly své vlastní výtvory z keramiky, které si poté odnesly domů. Odpoledne proběhlo v klidné atmosféře a již se těšíme příště.
Tato akce se uskutečnila díky podpoře NTM a Moravskoslezkého kraje.

Poděkování

Dne 11.4.2012 předali zástupci firmy Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm chodítko pro tříapůlletou zdravotně postiženou Natálku Těthalovou. Sešli jsme se v prostorách našeho klubu ANR ČR Frenštátsko, atmosféra byla velmi příjemná. Přes počáteční ostych Natálky nás překvapilo její navázání kontaktu s pracovníky firmy. Natálka je zrakově handicapovaná a nestává se často, že by k někomu tak rychle přilnula. Tímto bychom chtěli Všem pracovníkům, kteří se podíleli na financování zdravotní pomůcky poděkovat. Natálka tuto bude plně využívat, jelikož dosud není schopna sama chodit. Zároveň děkujeme za firemní dárky, které jsme obdrželi pro další děti v pěstounské péči.

Se srdečným díkem rodina Těthalova


Poděkování:)

Večerní koupání

Dne 10.2.2012 za účasti velké části náhradních rodičů jsme si zopakovali večerní koupání v aqvacentru Bohumín. Společná příjemná chvíle velmi rychle utekla a už dnes mohu za sebe říct, že se těším na příští setkání. Děkuji Všem, účast byla tentokrát obrovská, zvláště paní Zárubové a paní Hruškové za pomoc.

Alena Štefková

Bowling

Dne 5.2.2012 se uskutečnila další akce našeho MK Frenštátsko. Tentokrát jsme se sešli na Rakovci v Řepištích při hře Bowling, účast i nasazení ve hře byly obrovské. Děti i dospělí si odpoledne užili, poděkování patří paní Hausové která nám pomohla s obsluhou a také Všem kteří se zúčastnili.

Alena Štefková

Prázdniny v Praze

Všichni pohromadě

Náhradním rodičům MK Frenštátsko
byla zaslána nabídka na prázdninový pobyt v Praze ve školicím středisku Chabajda. Některé z nás tato nabídka zaujala a tak se rozhodli, že v nabízeném termínu vyrazí za krásami našeho hlavního města a tak v daný termín vyrazili i přes nepřízeň počasí vstříc dobrodružství.
Předem bychom chtěli poděkovat organizátorce akcí paní Hance Kupkové, která pro nás zajišťovala zábavu a také nemalý dík patří paní Olince a paní Magdě za jejich vzornou rodinou péči a úžasnou atmosféru, kterou nám pro naše děti vytvořily.
Tento pobyt byl sice hektický se spoustou akcí a vzhledem k tomu, že jsme měli i malé děti tak náročný, nic méně jsme si ho všichni užili.
Pondělní den byl dnem příjezdu a taky jediným dnem, kdy jsme si mohli trochu vydechnout. Děti i my dospělí jsme ho využili k vzájemnému seznámení. A od úterka to začalo. Během dne jsme zvládli procházku zoologickou zahradou a prohlídku zámku Trója, kde nás průvodkyně seznámila s historií, bylo to poučné a děti byli zvídavé a kladly spousty otázek.

Cesta za dobrodružstvím

Všichni dohromadyMK Frenštátsko

Naše šéfka klubu má ve zvyku vždycky na konci měsíce poslat všem členům nabídku víkendových aktivit na další měsíc. Všechny akce jsou skvělé,
bohužel, ne všech se mohu zúčastnit. Zaujala mně nabídka na dvoudenní výlet na Macochu.

Sice jsme tam loni už byli, ale ne na celý víkend a ne s lidičkami z klubu. Připravili jsme tedy s dětmi vše, co jsme potřebovali a … vyrazili. Čekala jsem,
co se bude dít. No…a taky se dělo. :-D Po menším bloudění jsme konečně dorazili na místo. Byla jsem docela nervózní, že přijedeme poslední a se zpožděním. Nestalo se. Dorazili jsme na čas. Alča už čekala s klíči v ruce. Po ubytování (pokoj byl skvělý ) a po hádce dětí,kdo kde bude spát, jsme mohli vyrazit na výlet. V plánu byla Kateřinská jeskyně. Pověst praví, že v silné bouřce se do jeskyně schovala holčička Kateřinka i se
svým stádečkem oveček. Po bouřce si všimla, že jedna ovečka chybí a vydala se jí do hloubky jeskyně hledat. Nikdy už nenašla cestu ven. Nenašla se ani ona ani ovečka. Jeskyni nazvali po Kateřince. Smutná pověst. Děti se už těšily na
vláček a lanovku. Vláčkem jsme vyjeli k lanovce, tou pak nahoru k chatě a tam už nás čekala večeře. Každý byl pěkně hladový. Po večeři si děti s panem Konečným zahrály všelijaké hry. Po setmění je vzal pak na výpravu lesem. Přišli nadšení
všichni až na pár prťat, které se docela tmy už bály. My zatím jsme si s rodiči povídali nejen o tom, co nás trápí, ale i o zážitcích s dětmi.
Na lodičceV neděli nás čekala snídaně a následný výlet na Macochu a lodičkami poPunkvě. Když člověk vidí ten skalní masiv nad sebou a tu nekonečnou nádheru, uvědomí si, jak je oproti přírodě malinký. Kdybychom bydleli v seismicky aktivní oblasti,
zřejmě by mně nikdo do jeskyně nedostal. Naštěstí tady máme klid a můžeme se kochat tou nepřebernou krásou. Ne nadarmo se celá oblast jmenuje Moravský
kras.Po lodičkách měl každý chvíli osobní volno a my se vydali dolů ke Skalnímu mlýnu. Slíbila jsem neopatrně dětem dárečky a taky zmrzlinu. Od soboty mi ti 

moji rošťáci nedali pokoj. Museli jsme tedy jít nakoupit. Poté už byl čas odjezdu vláčku a než jsme doběhli na lanovku, už mně „bombardovala“ Alča
mobilem, kde jsme. S obědem chudáčci čekali na nás. Dorazili jsme jako jedni z
posledních. Oběd výtečně chutnal. Pak nastala ta smutnější část a tou bylo loučení se a přísliby, že se znova v brzké době sejdeme. Chci touto cestou poděkovat naší vedoucí klubu MK Frenštátsko- Aleně Štefkové za opravdu skvělý výlet. Akce skvěle vymýšlené, všechno bylo domýšlené
do posledního puntíku. Myslím, že mohu napsat za všechny zúčastněné: ALČO, VELKÉ DÍKY TOBĚ A TVÉMU MANŽELOVI!!!!! Beáta Folwarcznáv

Podporují nás