Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Břeclavsko

Kontakty:

Předsedkyně klubu: Barbara Helešicová
e-maily:

webové stránky klubu: www.nahradnirodiny.estranky.cz

Termíny akcí a podrobné informace rozesíláme mejlíkem.
Ozvěte se nám i v případě, že chcete pouze využít anonymně naší poradny pro budoucí i stávající náhradní rodiče.


 

REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ A HYDROTERAPIE

Probíhá pravidelně již několik let vždy v pondělí za přispění sponzorů a dárců a různých neziskových organizací pro děti v Lázních Lednice.
V roce 2012 v lednu a únoru za přispění n.o.Špetka Naděje.
V měsících březnu a dubnu. Financováno z členských příspěvků a za přizpění firmy Mrázek.
Od října do prosince opět proběhlo rehabilitační plavání a hydroterapie financováno s projektu doprovázení a terapeutické služby pro NR za přispění JMK a nadačního fondu J&T.

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V SEKULÁCH

Společný projekt s o.s. Svatá Tereza,Klokánek Hrušky a ANR ČR.
Proběhl v měsíci srpnu 2012 v Sekulách na Slovensku s tematikou ochrana přírody a životního prostředí.
S financováním pomohla firma Stavebniny Zonygová Lanžhot a slovenská holdingová společnost Mistrel.
Krásného počasí využilo 24 dětí, které se během 14 dnů tohoto pobytu účastnily vždy podle potřeb a přání rodičů pod dohledem 6 vychovatelů a dobrovolníků..

Projekt „ Doprovázení a terapeutické služby pro náhradní rodiny“ ve spolupráci s n.o.Dominik.

Tento projekt probíhal v roce 2012 a využilo jej 15 rodin a byl finančně podporován z dotačního programu ,,Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem.
Doprovázení NR využívalo 7 rodin . Byl hrazen z dotačního programu „Podpora posilování rodičovských kompetencí ,mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem ve výši 20 000Kč.
Terapeutické služby doplňují péči o rodinu a její příslušníky. Byly poskytovány skupinově. Náhradní rodiny se setkávaly při terapeutických činnostech, které sdílely se svými dětmi i jinými náhradními rodinami. Pří těchto aktivitách měly možnost se setkávat nejen dospělí, ale i děti s podobným osudem a sdílet své zkušenosti. Také mají možnost využít psychologa nebo kouče k osobním konzultacím. Vzájemně se podporují a tím přispívají k sebeuvědomění a svépomoci při řešení některých situací , které jsou pro náhradní rodiny typické. Sdílení je způsob, vzájemné pomoci mezi sebou.
Terapeutické služby a vzdělávání náhradních rodičů, které byly součástí projektu, hradil Nadační fond J&T . Podílel se částkou 25 000kč.
Rehabilitační plavání a hydroterapie, které právě začalo v pravidelných týdenních hodinových návštěvách v Lázních Lednice, využílo 12 rodin.Tyto aktivity jsou hojně rodinami využívány , protože je mohou společně sdílet děti s různým stupněm postižení a hendikepů.Rodiče mohou využít tyto chvíle ke společnému sdílení svých zkušeností s výchovou dětí.

Pirátská plavba

MK Břeclavsko - Hnízdo

N.o. Špetka naděje s klubem náhradních rodičů Břeclavsko- Hnízdo uspořádala dne 14.7.2011
Celodenní výlet do Hodonína.

Akce byla především určena pro náhradní rodiny a pro účastníky pobytu na Pohansku pro hendikepované děti , který Špetka naděje pořádá pravidelně v období prázdnín. Účatníci měli možnost projet vlakem s Břeclavi do Hodonína část Podluží. Většina však dorazila přímo do přístaviště „U jezu“ v Hodoníně na pirátskou loď. Na plavbu plnou dobrodružství s hledáním pokladu na loukách pod Lužním lesem. Plavba začala patřičným ustrojením a vyzbrojením posádky, která pak pod vedením největšího piráta vyplula na lodi Konstancie na svou plavbu na nejkrásnějším úseku řeky Moravy, s neporušenou přírodou a jejími meandry, jenž je součástí Baťova kanálu. Břehy lemují Lužní lesy a spousta slepých ramen přičemž spodní úsek plavby od Hodonínského jezu, až k ústí Baťova kanálu řeka tvoří přirozenou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou.
Po návratu následoval oběd v restauraci „ U jezu“ a přesun do ZOO Hodonín.

Akce se zúčastnilo přes 50 lidí. Projekt byl podpořen z prostředků Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze a byl administrován Jihomoravskou komunitní nadací.
Akci dále podpořili
n.o. Špetka naděje
Asociace náhradních rodin ČR
stolařská firma Mrázek z Břeclavi.

Plavba po Baťově kanále

V rámci víkendového setkání ve Strážnici ve dnech 20-21.8. 2010 se na parníku konalo setkání tří místních klubů ANRČR - Valašské Meziříčí, Pelhřimov a Břeclavsko.

http://anrcr.cz/sites/default/files/images/foto.img_assist_custom-430x217.png

Další fotky z akce zde.

Od pátku se ubytovávaly v autokempu Strážnice náhradní rodiny z celé Moravy (každý dle svých možností a naturelu, v pokojích, ve zděných budovách , malých chatkách, větších chatkách, stanech ).

Hrajeme si s Albertem v Hodoníně

Místní klub Břeclavsko zorganizoval zajímavou akci pro veřejnost za účasti oblastního manažera firmy Ahold, s.r.o., která podporuje Nadační fond Albert.

V nákupním centru Cukrovar-Hodonín, před prodejnou Albert –hypermarket, odpoledne vyrostla velká skluzavka a objevila se trampolína a začaly hrát dětské písničky.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hrajeme_si_s_albertem.preview.png

Účastníci se začali scházet už před druhou hodinou.
Toto setkání bylo určeno nejen náhradním rodinám, ale i zaměstnancům a nakupujícím hypermarketu Albert a široké veřejnosti.

Hipoterapie místního klubu Břeclavsko

Součástí pobytu na Pohansku (17.a 18.7.2010) byl i pedagogicko- psychologický výcvik pro děti v Jezdeckém klubu v Poštorné, za účasti paní psycholožky Mgr.Špačkové, která s naším klubem dlouhodobě spolupracuje.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hipoterapie_0.png

Další fotky naleznete zde.

Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 11 dětí, celkem 18 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Tábor na Pohansku místního klubu Břeclavsko - Hnízdo

Společně s neziskovou organizací Špetka naděje jsme uspořádali pobyt (12. – 19.7.2010) pro hendikepované děti a jejich maminky v chatě na Pohansku, kterou jsme si celou pronajali za velmi výhodnou ponzorskou cenu od Českých drah.

Na velké ploše oploceného areálu ve stínu lužního lesa si děti hrály na dětském hřišti i v podkrovní herně chaty. Součástí pobytu byly výlety do okolí.

Další fotky naleznete zde.

Navštívili jsme ZOO v Hodoníně , koupaliště. Večer se sedělo u ohníčku zpívalo a opékaly se dobroty. Maminky po večerce ve společenské místnosti probíraly svoje starosti i radosti.

Těšíme se, že si příští rok tuto úspěšnou akci zopakujeme.

Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 14 dětí, celkem 21 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Podpořili nás