Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Pracovní skupiny

Výkonná rada zřizuje své poradní a iniciační orgány, tzv. pracovní skupiny, které mohou jednat za sdružení na základě pověření výkonné rady. Jsou to:

 

Pracovní skupina Mediální prezentace

Cílem této skupiny je pozitivní prezentace náhradní rodinné péče v médiích.


 

Pracovní skupina Legislativa a spolupráce se státními orgány

Rádi bychom se podíleli na některých legislativních změnách. Naše zákony mají skuliny, na které doplácí i děti odcházející z pěstounských rodin. Například po dosažení plnoletosti, kdy končí PP, dítě je nezaměstnané, ale nedostane podporu v nezaměstnanosti, protože do příjmů se započítávají všichni členové domácnosti.


 

Pracovní skupina Osvěta a komunikace s ústavními zařízeními

Cílem této skupiny bude informovat ústavní zařízení, s jakými problémy se náhradní rodiče u přijatých dětí setkávají a jak by se těmto problémům dalo předejít. V čem by nám a hlavně dětem mohli pracovníci zařízení pomoci. Jedná se například o fotografie dětí z pobytu v zařízení. Při práci na identitě dítěte jsou tyto materiály velmi důležité.

Výsledky dotazníkového šetření pracovní skupiny Osvěta a komunikace s ústavními zařízeními


 

Pracovní skupina Osvěta ve školách a školkách

Cílem této skupiny je připravit materiály pro děti i učitele týkající se práce s dětmi v náhradních rodinách. Materiál by měl učitelům osvětlit jaké formy NRP u nás existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Měl by jim pomoci pochopit přijaté děti a jejich problémy.


 

Kontakty na členy pracovních skupin

Byli bychom moc rádi, kdyby se do činnosti pracovních skupin ANR ČR zapojili i pracovníci z neziskových organizací a pracovníci z úřadů, kteří mají v dané oblasti zkušenosti.

 

Zpráva ze školení PS Legislativa na Slovensku a Informace o NRP na Slovensku

 

Podpořili nás