Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Místní kluby

Místní kluby náhradních rodin tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin ČR.

Cílem je, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu, pomoc a pochopení.

Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci jejich předsedů/kyň. ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při vedení klubů, informace a metodické vedení (např. legislativa, organizace, účetnictví, fundraising...). ANR ČR koordinuje spolupráci mezi kluby, pomáhá realizovat místním klubům projekty.

Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti.

Kontakty na předsedy místních klubů naleznete zde.

Seznam místních klubů a jejich jednotlivé aktivity najdete na pravé straně webu pod názvem Místní kluby ANR ČR nebo na následující mapce:

 

Jak založit místní klub?

Pokud byste měli zájem založit místní klub ANR ČR, doporučujeme vám přečíst si Manuál na založení místního klubu (viz. příloha), ve kterém najdete potřebné informace jak na to.

Pokud jste v manuálu přece jen nenašli informace, které by vám pomohly anebo jste ne všemu porozumněli, neváhejte nás kontaktovat emailem - rádi vám poradíme!

 

Manuál na založení místního klubu

Žádost o licenci místního klubu - DOC / PDF

Stanovy ANR ČR

 

Podpořili nás