Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Krajské kluby

 

Místní kluby náhradních rodin tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin ČR.

Cílem je, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu, pomoc a pochopení.

Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci jejich předsedů/kyň. ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při vedení klubů, informace a metodické vedení (např. legislativa, organizace, účetnictví, fundraising...). ANR ČR koordinuje spolupráci mezi kluby, pomáhá realizovat místním klubům projekty.

Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti.

 

Jak založit místní klub?

Pokud byste měli zájem založit místní klub ANR ČR, doporučujeme vám přečíst si Manuál na založení místního klubu (viz. příloha), ve kterém najdete potřebné informace jak na to.

Pokud jste v manuálu přece jen nenašli informace, které by vám pomohly anebo jste ne všemu porozumněli, neváhejte nás kontaktovat emailem - rádi vám poradíme!

Manuál na založení místního klubu

Žádost o licenci místního klubu - DOC / PDF 

Kontakty na krajské kluby

Hlavní město Praha
Jméno Příjmení, telefon, email

Středočeský
Jméno Příjmení, telefon, email

Jihočeský
Tatiana Cihelníková, telefon, email 

Plzeňský
Jméno Příjmení, telefon, email

Karlovarský
Jméno Příjmení, telefon, email

Ústecký
Jméno Příjmení, telefon, email

Liberecký
Jméno Příjmení, telefon, email

Královéhradecký
Jméno Příjmení, telefon, email

Pardubický
Jméno Příjmení, telefon, email

Olomoucký
Jméno Příjmení, telefon, email

Moravskoslezský
Jméno Příjmení, telefon, email

Jihomoravský
Jméno Příjmení, telefon, email

Zlínský
Jméno Příjmení, telefon, email

Kraj Vysočina
Jméno Příjmení, telefon, email

Podpořili nás