Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Jak se stát členem Asociace náhradních rodin České republiky?

Chcete se k nám připojit? Můžete si zvolit ze dvou možných forem členství:

  • členství řádné, tj. členství v některém z místních klubů náhradních rodin ANR ČR
  • členství sympatizantské

Řádným členem asociace se mohou stát:

Náhradní rodiče, žadatelé o NRP a děti, které vyrostly v náhradní rodině, starší 18 let. Každý řádný člen musí být registrován u místního klubu ANR ČR.

Sympatizujícím členem se může stát:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která nás chce podpořit, souhlasí s našimi stanovami a nezachovala se vůči asociaci či jejím členům v rozporu s dobrými mravy.

 

Jak na to?

Pokud se chcete stát řádným členem asociace, pak si zvolte, ve kterém místním klubu náhradních rodin chcete být členem a zašlete nám vyplněnou Přihlášku k řádnému členství v místním klubu ANR ČR.

Pokud v blízkosti vašeho bydliště nefunguje zatím žádný klub náhradních rodičů, můžete ho právě Vy založit. V tom případě nám zašlete spolu s přihláškou ještě Žádost o licenci místního klubu ANR ČR.

Zájemcům o založení místního klubu doporučujeme přečíst si Manuál na založení místního klubu.

Pokud máte zájem stát se naším sympatizantem, zašlete nám vyplněnou Přihlášku sympatizujícího člena.

 

Kam odeslat dokumenty?

Adresa pro posílání přihlášek a ostatních dokumentů:

Asociace náhradních rodin České republiky
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Podmínky členství

Podmínkou vzniku řádného i sympatizantského členství je kromě odeslání přihlášky také uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 350,- Kč.

 

Jak poslat příspěvek?

Předsedové místních klubů zajistí:

výběr příspěvku a jeho hromadné zaslání složenkou nebo převodem na účet ANR ČR číslo: 4316567001/5500,
jako variabilní symbol uvedou PSČ města svého klubu,
do zprávy pro příjemce napíší: Název místního klubu a rok za který platí (např. MK Týn nad Vltavou 2014).

Zároveň zašlou na výše uvedenou adresu ANR ČR seznam členů a sympatizantů, kteří příspěvek zaplatili.

Kdy má být členský příspěvek zaplacen?

Pokud jste členem ANR ČR již delší dobu, je třeba mít členský příspěvek zaplacen nejpozději do 28.2. každého roku. Příspěvek se posílá celý (v částce 350 Kč)na účet organizace a předseda místního klubu si pak v průběhu roku vyžádá převedení alikvotní částky do pokladny klubu jako zálohu na klubové aktivity.

 

Jaké jsou výhody členství v Asociaci náhradních rodin ČR?

Každý nový člen od nás obdrží členskou průkazku, jeho děti obdrží dětskou průkazku. Průkazka opravňuje k využívání slev pro náhradní rodiče a jejich děti u různých institucí a organizací.

Členové dostávají každý měsíc emailový Zpravodaj ANR ČR a jsou zváni na zajímavá setkání, odborné konference a vzdělávací semináře na téma náhradní rodinná péče.

Každý místní klub náhradních rodin ANR ČR prezentuje své aktivity (akce, setkávání, ohlasy v médiích, fotografie…) na webu ANR ČR a tím o sobě dává vědět veřejnosti.

Asociace dále:

  • podporuje členy při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi
  • zastupuje zájmy členů při jednáních s orgány veřejné i místní správy
  • zajišťuje informovanost veřejnosti a osvětu ve věcech náhradní rodinné péče, propaguje náhradní rodinnou péči
  • prosazuje práva a oprávnění zájmů členů v oblasti náhradní rodinné péče, včetně právního zastoupení, příp. porady
  • usiluje o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče

 

Dokumenty ke stažení >>>

Podpořili nás