Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Dokumenty ke stažení

Přihláška řádného člena do místního klubu - PDF

Přihláška sympatizujícího člena do Asociace - DOC / PDF

Žádost o přeregistraci do jiného místního klubu - DOC / PDF

Odhlášení člena z ANR ČR - DOC / PDF

Žádost o licenci místního klubu - DOC / PDF

Žádost o proplacení členských příspěvků - DOC / PDF

Žádost o proplacení finanční částky z grantu - DOC / PDF

Manuál na založení místního klubu -  DOC / PDF

DOC - dokument ve wordu, do kterého můžete vpisovat přímo na počítači
PDF - dokument v pdf, do kterého se nedá vpisovat v počítači, slouží k vytištění a potom k vyplnění

Podpořili nás