Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Valná hromada sdružení

V Praze 22.4.2013

Tisková zpráva Asociace náhradních rodin ČR

Dne 20.4.2013 se sešli delegáti místních klubů Asociace náhradních rodin ČR na valné hromadě. Vzhledem k vypršení tříletého mandátu výkonné a dozorčí rady se konaly volby do těchto výkonných orgánů. Po proběhlých volbách , kdy byla zvolena nová výkonná rada a dozorčí rada organizace, se předsedkyní výkonné rady stala paní Alena Štefková z MK Frenštátsko.

Za výkonnou radu ANR ČR

Alena Štefková, předsedkyně VR ANR ČR

O projektu Náhradní rodiče a trh práce

Dne 1.12.2012 byl zahájen projekt ESF OPLZZ s názvem Náhradní rodiče a trh práce.

Hlavní cíle projektu jsou:
- přenést a v ČR implementovat know-how ze zahraničí
- zvýšit kompetence náhradních rodičů pro působení na trhu práce (jak přímo výkon pěstounské péče, který bude považován za výkon závislé činnosti, tak v jiných oblastech trhu práce - terénní sociální práce s náhradní rodinou a služby pro rodinu)
- účinně reagovat na novou právní úpravu výkonu pěstounské péče, která se zásadním způsobem týká působení pěstounů na trhu práce

Konečným cílem jsou pro trh práce lépe připravení rodiče s dětmi, vybavení kompetencemi, které jim umožní snazší zapojení do pracovního procesu.

Během měsíců prosince a ledna proběhla 3 setkání se zahraničním partnerem, na kterých došlo k výměně informací mezi zahraničními experty a našimi lektory-metodiky a členy realizačního týmu, které vedly k postupnému vytváření jednotlivých vzdělávacích modulů, bylo upřesněno jakým způsobem dojde k reálnému předávání vlastního know-how a jeho zakotvování do materiálů, upřesnění kompetencí a činností při tvorbě osnov, sylabů a vzdělávacích materiálů. Dále byly upřesněny profily absolventů pro následující vzdělávací aktivity. Také se zde ukotvily obsahy jednotlivých akreditací.

Během těchto měsíců dále došlo k sestavení realizačního týmu. Byla vytvořena prezentace, informační letáky projektu a vlastní webové stránky projektu. Došlo k podpisům Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s partnery projektu.

V měsíci únoru a březnu budou podrobně vypracovány všechny školící materiály a v dubnu se začne s jejich akreditací. Od května se pak začnou účastníci projektu již školit v prvních vzdělávacích kurzech.

Více informací naleznete na www.nahradnirodice.cz

Další běh příprav pro pěstouny na přechodnou dobu ukončen

V neděli 14.10.2012 byl ukončen třetí běh příprav pro pěstouny na přechodnou dobu, který jsme realizovali v Pardubickém kraji, v krásném prostředí Sečské přehrady.
V hotelu Jezerka se sešli zájemci o tuto formu náhradní rodinné péče z různých koutů ČR - kraje Zlínského, Královehradeckého, Vysočina, Českobudějovického,Plzeňského, Ústeckého.
21 zájemců dokončilo celou přípravu v rozsahu 78 hodin, děti, které se přípravy účastnily společně se svými rodiči, prošli 5-ti hodinovou přípravou s psychologem, určenou pro ně.
Doufáme, že rodiny budou brzy zařazeny do registru a začnou pomáhat dětem, jejichž start do života nebyl právě ideální.

Děkujeme NF Tesco za podporu pěstounské péče na přechodnou dobu.
Jana Lexová, vedoucí projektu

Podporují nás