Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

FIT FOR MOBILITY 2013

Letos, se jako minulý rok uskuteční mezinárodní projekt setkání mládeže - Fit For Mobility v Krzyzowe v Polsku ,organizovaný Kreisau - Initiative e.V.
http://www.kreisau.de/kreisau-initiative.html

.

Tak jako minulý rok , opět bude vyslána parta mladých lidí z Česka , Polska , Německa a nově i Rumunska. Z České republiky pojeme v partě 8 mladých lidí z místních klubů ANR ČR ve věku 14- 19 let a s námi dva průvodci kteří budou jako doprovod a po celou dobu nám budou k dispozici jako naše podpora.

Setkání se uskuteční v době od 8.do 14. července 2013. Celý týden budeme mít zajištěný program formou workshopů , mezinárodních poznávácích a seznamovacích her a mnoho dalšího.
Pevně věřím a doufám, že si setkání užijeme a domů se vrátíme stejně nadšení a spokojení jako vloni.
Jana Štefková, 16 let, dítě v pěstounské péči

Závěrečná mezinárodní konference projektu Profesionalizace systému NRP v ČR s tématem pěstounské péče na přechodnou dobu

.28.5.2013 proběhla Závěrečná celostátní konference k problematice pěstounské péče na přechodnou dobu.

V úvodu konference nás přivítala na půdě poslanecké sněmovny poslankyně MUDr. Jitka Chalánková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku. Dále nás se strategií MPSV seznámil ředitel odboru Rodina a ochrana práv dětí, který byl současně k dispozici pro dotazy pěstounů i odborníků z praxe. Následný příspěvek člena výkonného výboru IFCO pana Chrise Gardinera nám umožnil nahlédnout do praxe NRP v zemích Evropy. Dotazy, na které byl prostor po přednesení příspěvku byly velmi zajímavé. Pohled na profesionální rodičovství pak zprostředkovala prezentace partnera projektu - slovenské Asociácie náhradných rodín.

V odpoledním bloku pak již zaznívaly příspěvky směřované k praxi v přechodné pěstounské péči a to jak z pohledu lektora příprav - psychologa, tak samotných náhradních rodičů - pěstounů PPPD i shrnutí celého projektu Profesionalizace systému NRP v ČR a jeho klíčových aktivit. Také nám byla představena náborová kampaň Nadačního fondu J&T, která je směřována na nábor nových náhradních rodičů pro všechny typy pěstounské péče a osvojení.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům i prezentujícím a realizačnímu týmu za výborně odvedenou práci nejen při přípravě konference ale také v průběhu realizace celého projektu, který bude ukončen k 30.9.2013.

Jana Lexová
manažer projektu Profesionalizace systému NRP v ČR

Závěrečná mezinárodní konference - kulatý stůl k PPPD

.27.5.2013 proběhl v prostorách poslanecké sněmovny kulatý stůl k problematice pěstounské péče na přechodnou dobu, v rámci závěrečné konference projektu.
K diskuzi se zde sešli odborníci z řad neziskových organizací doprovázející pěstouny, pracovníci OSPOD i organizace zabývající se sanací rodiny. Diskuze se s námi po určitý čas účastnila také členka Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti - paní poslankyně Mgr. Helena Langšádlová a zástupci IFCO - mezinárodní organizace pěstounské péče.

Po celý čas probíhala velmi živá diskuze se sdílenímm praktických informací a zkušeností z doprovázení rodin pěstounských i rodin, které byly ohroženy odebráním dítěte.

Výstup z tohoto setkání jsme předali dále členům sociálního výboru PČR, MPSV a doufáme, že toto setkání nebylo poslední.

Výstup je přiložen v příloze.

Jana Lexová
manažer projektu Profesionalizace systému NRP v ČR

Matky pěstounky: Jsme tu pro tuto chvíli

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/matky-pestounky-jsme-tu-pro-tuto-...

.

Monika Stránská z Nové Paky je první dočasnou pěstounkou v Královéhradeckém kraji.

„Jako pěstounky na trvalou péči jsme se scházely každý měsíc v Hradci Králové. Mám už totiž pět let v péči holčičku. Předávaly jsme si informace, což je pro nás velice důležité, protože naše činnost je specifická. Na Novopacku jsem jako pěstounka jediná, na Jičínsku jsme asi tři. Při jednom setkání nás úřednice z ministerstva seznámila s novelou zákona, která udává, že miminka a děti nebudou umísťovány do ústavů, ale na dočasnou péči do rodin. Protože už jsem měla zkušenosti, tak jsem neváhala a šla jsem do toho. Byla jsem první v kraji," popisuje sled událostí.

Náročná příprava
Podstoupila individuální přípravu. „Byl to takový porod, ale zvládli jsme to a byli jsme zařazeni do celorepublikové evidence. Protože v našem kraji se moc dětí neodkládá, dostali jsme první miminko v lednu 2012. Přivezli mi ho úředníci domů, u mě pobývalo tři měsíce a potom si pro něho přijeli jeho noví rodiče. Za tři měsíce jsem si zase já jela do dětského domova, kde jsem převzala jedenáctiměsíčního chlapečka, kterého si pak vzali příbuzní. Bylo to krásné, zamilovali se do sebe, ihned přeskočila jiskra," vzpomíná Monika Stránská.

Podporují nás