Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

2014 - Nabídka trutnovského Domu pod jasanem

Začínáme realizovat program Výtvarná výchova v dalším vzdělávání. Máme poslední tři místa pro zájemce z řad neziskových organizací nebo muzeí. Celý program je zdarma, hrazen z prostředků OPVK. Zájemci si mohou přečíst bližší info zde: http://www.dumpodjasanem.cz/projekty.html
Aktuální nabídka dalších kurzu je zde. http://www.dumpodjasanem.cz/kurzy/pro-verejnost.html
Za všechny lektory Domu pod jasanem a tkalcovského muzea
Martina Poliaková, Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
více ZDE

Podporují nás