Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Plavba po Baťově kanále

V rámci víkendového setkání ve Strážnici ve dnech 20-21.8. 2010 se na parníku konalo setkání tří místních klubů ANRČR - Valašské Meziříčí, Pelhřimov a Břeclavsko.

http://anrcr.cz/sites/default/files/images/foto.img_assist_custom-430x217.png

Další fotky z akce zde.

Od pátku se ubytovávaly v autokempu Strážnice náhradní rodiny z celé Moravy (každý dle svých možností a naturelu, v pokojích, ve zděných budovách , malých chatkách, větších chatkách, stanech ).

Hrajeme si s Albertem v Hodoníně

Místní klub Břeclavsko zorganizoval zajímavou akci pro veřejnost za účasti oblastního manažera firmy Ahold, s.r.o., která podporuje Nadační fond Albert.

V nákupním centru Cukrovar-Hodonín, před prodejnou Albert –hypermarket, odpoledne vyrostla velká skluzavka a objevila se trampolína a začaly hrát dětské písničky.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hrajeme_si_s_albertem.preview.png

Účastníci se začali scházet už před druhou hodinou.
Toto setkání bylo určeno nejen náhradním rodinám, ale i zaměstnancům a nakupujícím hypermarketu Albert a široké veřejnosti.

Hipoterapie místního klubu Břeclavsko

Součástí pobytu na Pohansku (17.a 18.7.2010) byl i pedagogicko- psychologický výcvik pro děti v Jezdeckém klubu v Poštorné, za účasti paní psycholožky Mgr.Špačkové, která s naším klubem dlouhodobě spolupracuje.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hipoterapie_0.png

Další fotky naleznete zde.

Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 11 dětí, celkem 18 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Tábor na Pohansku místního klubu Břeclavsko - Hnízdo

Společně s neziskovou organizací Špetka naděje jsme uspořádali pobyt (12. – 19.7.2010) pro hendikepované děti a jejich maminky v chatě na Pohansku, kterou jsme si celou pronajali za velmi výhodnou ponzorskou cenu od Českých drah.

Na velké ploše oploceného areálu ve stínu lužního lesa si děti hrály na dětském hřišti i v podkrovní herně chaty. Součástí pobytu byly výlety do okolí.

Další fotky naleznete zde.

Navštívili jsme ZOO v Hodoníně , koupaliště. Večer se sedělo u ohníčku zpívalo a opékaly se dobroty. Maminky po večerce ve společenské místnosti probíraly svoje starosti i radosti.

Těšíme se, že si příští rok tuto úspěšnou akci zopakujeme.

Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 14 dětí, celkem 21 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

(X1) Setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina

Dne 30.11.2012 se uskutečnilo ve Škrdlovicích setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina. Letošní účast byla hojná hlavně kvůli příznivému počasí, které nám přálo. Zúčastnilo se celkem 24 pěstounských rodin z toho 47 dospělých a 69 dětí. Program byl pestrý počínaje divadelním vystoupením Divadélka Úsměv z Polničky, módní přehlídkou společenských šatů pěstounů Jeřábkových z Bystřice nad Pernštejnem. Celé odpoledne bylo provázeno diskotékou a soutěžemi v tanci, zpěvu atd. Místní klub Bystřice nad P. přispěl výtvarnou dílnou pod vedením paní Mgr.Renaty Uhrincové, kde si děti svůj výrobek nejen vyrobily, ale také odnesly domů. Vyrobily si andělíčka i kapra na stromeček. Hostem byla paní Mgr. Jitka Bukáčková psycholožka Místního klubu ANR ČR Bystřice n.P., která byla během setkání k dispozici rodičům a odpovídala na otázky týkající se problematiky přijatých dětí.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí paní Bc. Milada Bárková a JUDr. Věra Švarcová a za Místní klub Asociace náhradních rodin ČR Bystřice nad Pernštejnem Marcela Dědová a Marie Trávníčková.

Podpořili nás