Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

ombudsman

Ombudsman

Zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková představuje svoji agendu pro rok 2020

Ombudsmanka Anna Šabatová pověřila svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem působnosti v agendách ochrany práv dětí a rodiny, životního prostředí, stavebního práva, dopravy, daní, přestupků nebo práva na informace.
V každé ze svěřených oblastí si zástupkyně ombudsmanky vytyčila několik priorit, kterým se chce v letošním roce věnovat.

„V případě ochrany práv dětí se chci zabývat problematikou ústavních zařízení pro děti do tří let a stanovení věkové hranice, do které by děti neměly být umístěny v institucích. Velkým tématem je v této souvislosti deinstitucionalizace péče o ohrožené děti. Dalším palčivým tématem je bytová nouze, do které se dostává řada rodin, ale také např. matek samoživitelek s více dětmi. Absence sociálního bydlení, nedostatek obecních bytů nebo azylových domů pro celé rodiny vede někdy k situacím, kdy jsou děti z rodin odebírány. Někdy dokonce dochází k tomu, že rodiče „dobrovolně“ svěřují své děti do zařízení, aby s nimi nemusely žít často v nevyhovujících podmínkách. S tím souvisí i nedostatek služeb pro rodiny v krizi a jejich vzájemná neprovázanost,“ vysvětluje Monika Šimůnková.

Více o prioritách nové zástupkyně naleznete zde:

https://www.ochrance.cz/…/zastupkyne-ombudsmanky-monika-si…/

Podpořili nás