Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Stanovisko k případu týrání svěřeného dítěte do příbuzenské pěstounské péče.

Tragédie, které se dalo předejít.

Máme zbytečně složitý systém pěstounské péče (PP). Pěstounská péče v ČR se dělí na několik forem a to je zavádějící jak pro veřejnost, tak pro zúčastněné. Jednou z forem pěstounské péče je příbuzenská pěstounská péče. V tomto případě příbuzní v podstatě "vplují" do kategorie PP, aniž by znali  základní princip této služby. A to je kámen úrazu. Na ostatní formy PP jsou žadatelé řádně připraveni, musí projít psychotesty, školeními atd., dokonce školení jsou povinná během výkonu PP, musí periodicky informovat příslušný soud o stavu jejich PP a o vývoji svěřeného dítěte. V případě příbuzenské pěstounské péče tomu většinou tak není.

Asociace náhradních rodin ČR dlouhodobě usiluje o zjednodušení systému forem náhradní rodinné péče. Případ 25leté příbuzenské pěstounky nás utvrzuje v tom, že se musíme snažit o ucelení a nastavení stejných podmínek pro všechny typy PP. Budeme požadovat, aby školení a prošetření psychického stavu náhradních rodičů bylo pro všechny formy PP povinné a stejné.

 

V Praze dne 11. října 2017

Podporují nás