Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

72 hodin 2016

Společná akce 72 hodin se letos opět povedla.

Dne 13.10.2016 v 16.00 hod. se i za nepříznivého počasí podařila.

Jelikož nám začalo pršet a z opékání buřtů nic nebylo, tak společnými silami zdárně s dětmi a rodiči zasadili ovocné stromy v centru EDEN, za což děkujeme.

Přejeme si, aby stromy nepomrzly a dělaly svýmy sladkýmy plody našim spoluobčanům a návštěvníkům centra Eden radost a dobrou chuť.

Asociaci náhradních rodin ČR - Marcela Dědová
a
For Family.cz,z.s.- Turistický oddíl TOM Bystřička.
Marcela Dědová a Jan Šikula 

   

 

Podporují nás