Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Pozvánka na letní dovolenou s dalšími pěstounskými rodinami 2016

Datum konání: 25.7. – 31.7.2016

Místo konání: myslivna Branišov, obec Podmoklany u Ždírce nad Doubravou, ubytování – ve stanech s podsadami(vhodné spíš pro teenagery), ve vlastním stanu nebo na půdě myslivny.

Program: během pobytu je připraveno několik společných aktivit a zároveň bude dostatek času pro individuální rodinný program.

Stravování: budeme zajišťovat jako každoročně společnými silami v kuchyni myslivny.

Cena pobytu a stravování: 150,- Kč na dospělou osobu a den a 100,- Kč na děti od tří let výš.Toto neplatí pro rodiny, které jsou přihlášeny v rámci pobytu také ke vzdělávání (viz. Pozvánka na letní vzdělávání)

Děti bez rodičů: Tento tábor není prioritně určen pro děti bez rodičů (na to máme jiné aktivity viz. www.pestvys.cz), ale přesto se nám v minulosti skoro vždy stalo, že zde pobývalo nějaké dítě bez své rodiny. V tomto případě je nezbytně nutné, aby bylo nade vší pochybnost jasné, kdo za toto dítě nese odpovědnost po dobu pobytu. Jinými slovy je třeba, aby se rodiče domluvili s  konkrétní dospělou osobou, která bude za dítě zodpovídat. (Toto není starost organizátorů)

Informace k přihlášení: Přihlášku najdete i na našich webových stránkách. Vytiskněte a vyplněnou zašlete poštou či elektronickou cestou (ve výjimečných případech se lze přihlásit i telefonicky na 739014224).

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace

Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú.

Za klub ANR ČR Žďársko Marie a Michal Trávníčkovi

Tags: Žďársko Připravované akce

Podporují nás