Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Projekt „ Doprovázení a terapeutické služby pro náhradní rodiny“ ve spolupráci s n.o.Dominik.

Tento projekt probíhal v roce 2012 a využilo jej 15 rodin a byl finančně podporován z dotačního programu ,,Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem.
Doprovázení NR využívalo 7 rodin . Byl hrazen z dotačního programu „Podpora posilování rodičovských kompetencí ,mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem ve výši 20 000Kč.
Terapeutické služby doplňují péči o rodinu a její příslušníky. Byly poskytovány skupinově. Náhradní rodiny se setkávaly při terapeutických činnostech, které sdílely se svými dětmi i jinými náhradními rodinami. Pří těchto aktivitách měly možnost se setkávat nejen dospělí, ale i děti s podobným osudem a sdílet své zkušenosti. Také mají možnost využít psychologa nebo kouče k osobním konzultacím. Vzájemně se podporují a tím přispívají k sebeuvědomění a svépomoci při řešení některých situací , které jsou pro náhradní rodiny typické. Sdílení je způsob, vzájemné pomoci mezi sebou.
Terapeutické služby a vzdělávání náhradních rodičů, které byly součástí projektu, hradil Nadační fond J&T . Podílel se částkou 25 000kč.
Rehabilitační plavání a hydroterapie, které právě začalo v pravidelných týdenních hodinových návštěvách v Lázních Lednice, využílo 12 rodin.Tyto aktivity jsou hojně rodinami využívány , protože je mohou společně sdílet děti s různým stupněm postižení a hendikepů.Rodiče mohou využít tyto chvíle ke společnému sdílení svých zkušeností s výchovou dětí.

Hydroterapie v termálních pramenech Pasohlávky byla určena pro starší děti a dospělé, kteří mohou využívat léčebné síly těchto zřídel.
Skupinové terapie se zážitkovými technikami a arterapeutické odpoledne pro rodiny
Díky přispění n.o. Svatá Tereza a pronájmu prostor pro tyto účely jsme mohli letos začít odpoledne s psycholožkou, která bude pracovat s více rodinami. První odpoledne rodiče pracovali se zážitkovými technikami, při kterých mohli trochu nahlédnou, co se děje v dítěti při odebírání z rodiny a jak snáší sžívání s novou rodinou. Jak se cítí děti v kolektivu , který je nepříjímá ....
Rodiče mohli nahlédnout do nitra přijatých dětí a lépe porozumět jejich potřebám.
Při arteterapeutickém odpoledni se naučily rodiče s dětmi spolupracovat při vytváření společného díla. Učili se tak spolu lépe komunikovat při hře na umělce. Účelem je zlepšit komunikaci mezi dospělými a dětmi.
Prostory a hlídání dětí zajistilo o.s. Svatá Tereza .
V areálu jezdeckého klubu Poštorná probíhali hipoterapie, jízdy na koních s asistencí . Součástí je také psychologicko pedagogické ježdění , při kterém se odbourává strach některých dětí z koní. Hiporehabilitace je metoda, která má pozitivní vliv na psychiku a motoriku člověka. Kontakt s koněm pomáhá lidem s tělesným postižením, pacientům s neurotickými obtížemi a s poruchami chování. Fyzioterapeutické působení zahrnuje fyzikální terapii v podobě prohřívání, masáže srstí koně, aktivní léčebný tělocvik a pasivní cvičení s pacientem. Psychoterapeutické ježdění zahrnuje práci s koněm, sezení na koni, ježdění za účelem dosažení pozitivních změn v chování daného klienta.
K dispozici byly 2 koně. Je zde speciální rampa na nasedání na koně a zázemí pro děti, které čekají na asistenta s koněm.

Tags: Břeclavsko

Podporují nás