Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Doučování dětí v náhradních rodinách

V lednu 2014 byl zahájen za laskavé finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem projekt Doučování dětí v náhradních rodinách. Tento projekt navázal na již dřívější úspěšné doučování dětí. Do projektu se přihlásilo a bylo zařazeno 30 dětí ve věku 9 až 18 let členů ANR ČR z 15 rodin, které vychovávají tři a více dětí. Každému dítěti byl poskytnut příspěvek ve výši Kč 2.000,-, které pokryly náklady na 25 doučovacích hodin. Nejčastěji se děti doučovaly matematice a angličtině.

 

O potřebnosti a účelnosti projektu vypovídají následující věty z dopisů rodičů doučovaných dětí.

 

Děkujeme Nadaci Terezy Maxové za laskavou finanční podporu našich dětí a doufejme, že i v budoucnu budeme moci dětem možnost doučování poskytnout.

 

 


 

Podporují nás