Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

ANR ČR školila na úřadě v Příbrami

Dne  5.3.2015 proběhl na Městském úřadě v Příbrami vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci projektu ESF OPLZZ  č CZ 1.04/3.1.03/C2.00037 s názvem „Zvyšování kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram“. Lektoři z ANR ČR měli možnost seznámit účastníky s historií náhradního rodičovství i současnou legislativou, týkající se NRP.  Kurz, kterému jsme dali pracovní název „Doma být nemůžu, co bude dál?“ probíhal interaktivní formou a konkrétní problémy byly ilustrovány na skutečných příbězích ze života. Dopoledne nechyběla ani zážitková technika, při které bylo možno na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je přijít o rodinu. Odpoledne jsme se věnovali citové deprivaci a výchově přijatých dětí, podrobněji jsme prozkoumali PPPD a na základě mnohých pozitivních ohlasů, jak od pěstounů, tak od sociálních pracovníků, společně zhodnotili velký přínos této formy NRP .

Marta Mikulová

místopředseda ANR ČR

 

 

 

Podporují nás