Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Valná hromada Asociace náhradních rodin ČR

Město rekordů a kuriozit Pelhřimov přivítalo v sobotu 1.11.2014 zástupce místních klubů, výkonnou a dozorčí radu Asociace náhradních rodin ČR na zasedání valné hromady ANR ČR.

Účast byla hojná, pozvání kromě členů výkonné a dozorčí rady přijali i delegáti z několika místních klubů, jmenovitě pak z klubů Třinecko, Frenštátsko, Plzeňsko, Bystřice nad Pernštejnem, Břeclavsko, Karlovarsko a Pelhřimovsko.

Delegáti byli paní Alenou Štefkovou, předsedkyní výkonné rady ANR ČR, seznámeni se stavem realizovaných projektů, ale i s těmi, které jsou teprve připravovány. Proběhly prezentace obou projektů z evropských strukturálních fondů. Delegáti byli mimo jiné seznámeni s hospodařením organizace a s výroční zprávou za rok 2013. Na pořadu dne bylo i hlasování a volba nových statutárních orgánů ANR ČR, členů do nové výkonné rady. Byla zvolena předsedkyně výkonné rady ANR ČR, kterým se opět stala paní Alena Štefková a místopředsedkyní byla zvolena paní Marta Mikulová. Nová výkonná rada se rozrostla o nové členy, kteří mají chuť pracovat ve prospěch celku, ve prospěch náhradních rodičů.

Končícím členům výkonné a dozorčí rady patří velký dík za jejich několikaletou obětavou a dobrovolnou práci pro ANR ČR. Novým členům statutárního orgánu přeji hodně sil, moudrosti při rozhodování a hodně nových nápadů, jak obohatit činnost naší organizace a potažmo i místních klubů po celé republice.

Poděkování patří i spřízněné organizaci Pěstounské rodiny kraje Vysočina, pracující v tomto regionu na poli náhradního rodičovství, která poskytla prostory a ujala se organizace naší valné hromady.

 

 

Podporují nás