Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

(X1) Setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina

Dne 30.11.2012 se uskutečnilo ve Škrdlovicích setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina. Letošní účast byla hojná hlavně kvůli příznivému počasí, které nám přálo. Zúčastnilo se celkem 24 pěstounských rodin z toho 47 dospělých a 69 dětí. Program byl pestrý počínaje divadelním vystoupením Divadélka Úsměv z Polničky, módní přehlídkou společenských šatů pěstounů Jeřábkových z Bystřice nad Pernštejnem. Celé odpoledne bylo provázeno diskotékou a soutěžemi v tanci, zpěvu atd. Místní klub Bystřice nad P. přispěl výtvarnou dílnou pod vedením paní Mgr.Renaty Uhrincové, kde si děti svůj výrobek nejen vyrobily, ale také odnesly domů. Vyrobily si andělíčka i kapra na stromeček. Hostem byla paní Mgr. Jitka Bukáčková psycholožka Místního klubu ANR ČR Bystřice n.P., která byla během setkání k dispozici rodičům a odpovídala na otázky týkající se problematiky přijatých dětí.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí paní Bc. Milada Bárková a JUDr. Věra Švarcová a za Místní klub Asociace náhradních rodin ČR Bystřice nad Pernštejnem Marcela Dědová a Marie Trávníčková.

Tags: Bystřice nad Pernštejnem

Podporují nás