Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Prosinec v MK Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Závěr roku patří již tradičním akcím, které jsme ani letos nemohli vynechat. A tak Vám nyní tyto aktivity představíme.Materiál a občerstvení na tyto akce byly zakoupeny z prostředků projektu Rodiny spolu II, podpořené Nadačním fondem Albert a Nadací táta a máma.

 

Krmítka pro sýkorky
Počátkem prosince jsme vyráběli s dětmi závěsné krmítka pro ptáčky. Nejrůznější semínka jsme smíchali s tukem a naplnili jimi závěsné kornoutky s tkalounem. Krmítka potom děti rozvěšovaly v zahradě.

Výroba krmítek.

Karneval v Holešově
Byli jsme pozváni na karneval od pěstounských rodin z Holešovského klubu. Stejně jako vloni i letos jsme do Holešova vyrazili vlakem. Děti jely v maskách, v průběhu jízdy jsme jim namalovali na obličeje obrázky podle přání a tak si děti cestu do Holešova pěkně užily. Program byl opravdu výborně připravený a děti nevěděly co dříve, jestli malovat perníčky, soutežit o dobroty nebo řádit na diskotéce. Akce se velmi vydařila zejména díky oběma Veronikám, jižm patří naše poděkování a my se už těšíme na další rok.

Cesta na karneval do Holešova..

 

Adventní dílna pro děti
Děti měly svou adventní dílnu - vyráběli jsme společně vánoční svícínky. Materiál nám dodalo Hobby Jana.

Dětská adventní dílna..

 

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka byla tentokrát v malém počtu dětí. Rodiny vyslaly jen několik dětí, protože v klubu zavládla neštovicová epidemie. A tak marodům, co zůstali doma sourozenci přinesli balíčky od Mikuláše. V prostorách MC Emcéčko přesto vládla vánoční atmosféra, paní učitelka Hájková nás při zpěvu koled doprovázela na varhany.

Mikulášská nadílka ve ValMezu. . .

 

Prosincový večer pro maminky
Večer pro maminky byl věnován výrobě vánoční výzdoby a každý ji pojal po svém. Někdo vyráběl věnec na dveře, jiný ozdobu na vánoční stůl ...

Prosincový večer pro maminky

Poslední akce klubu v roce 2011 byla již tradiční zdobení perníčků s dětmi.

Zdobení perníčků

...

Tags: Valašské Meziříčí

Podporují nás