Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Klubové setkání v kavárně Oáza

Setkani

Tak jsme se letos poprvé (23. 1. 2013) setkaly v našem Třineckém klubu, abychom rozprávěly, co nám přinesl nový rok a všechny změny, co se týčou nového zákona.

Celkem se nás sešlo deset pěstounek. Přivítala nás nová předsedkyně klubu. Pak jsme byly obeznámeny s připravovanými akcemi pro letošní rok a během toho naše pokladní vybírala členské příspěvky.

Diskuze byla velká, sdělovaly jsme si navzájem první pocity ze změn, které nás čekají, bavily jsme se o organizacích, se kterými budeme pro letošní rok sepisovat smlouvy. No prostě bylo pořád o čem hovořit. Během dvou a půl hodin jsme si daly něco dobrého na zub a rozjely jsme se zpět za svými ratolestmi domů. Už teď se těšíme na další setkání.

Tags: Třinecko - Přátelství

Podporují nás