Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Rok 2012 v Třinci

1)“Na Půdě“

Měsíc co měsíc pravidelná setkání pěstounek v příjemném prostředí kavárny, nebo salonku v restauraci utužují vztahy, pomáhají předat zkušenosti, vytvářejí prostor pro nové členy, umožňují pozvat hosta nebo jednoduše zajistí odpočinek od domácího, pracovního, školního shonu. Zároveň si půjčíme či vrátíme knížky z knižního fondu… Není náhoda, že se nás schází většinou něco kolem 13-15 maminJ.

2)“Rodiny jdou na tůru“

Už třetím rokem rodiny z klubu zdolávají okolní vrcholy Beskyd. Letos v květnu jsme vystoupali na Švarnou Hanku, což je chata směrem na kopec Grůň. Na akci bylo celkem 7 rodin, a z toho 18 dětí.

3)“Placky na blaše“

Koncem školního roku jsme se jako klub pěstounů sešli v přírodě u jedné z pěstounských rodin. Smyslem setkání bylo naplnit naše i dětské žaludky výbornou specialitou našeho kraje a to placky na blaše. Je to výborné jídlo z brambor. Sešlo se nás něco kolem sedmi pěstounských rodin s dětmi (asi 30dětí). Jídlo bylo super, hrály se nějaké hry a byla i kytara a zpívaly se písničky. Počasí nám taky přálo. Byli bychom rádi, kdyby se toto setkání stalo každoročním dobrým zvykemJ.

4)“Dny pro náhradní rodiny“:

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. (Bible)

Pátek, sobota 19.-20.říjen KAM Malenovice

Letošní, šestý ročník setkání náhradních rodin překvapil. Spolupráce s MěÚ Třinec a záštita města Třince dodaly akci na váze a profesionalitě. Rovněž i páteční seminář pro rodiče ze strany pana PhDr. Macely z MPSV nastavil celému dění vysokou laťku.Program pro děti probíhal v obou dnech i tentokrát ve skupinách podle věku se zkušenými lektory. V rámci sobotního dění se uskutečnily i dva odborné semináře pro rodiče, užitečné pro každodenní život s dětmi.Součástí sobotní poobědové siesty a vzájemného sdílení mezi rodiči byla i soutěž „Moučník naší rodiny“. Tříčlenná porota (samozřejmě nezávislá a nestranná), vyhodnotila z dvanácti moučníků tři vítězné.Naprostou letošní novinkou bylo to, že akce trvala dva dny. Nelenilo se ani v noci - večer mohly celé rodiny shlédnout interaktivní divadelní představení studia „Bez kliky“ z Přerova, které pobavilo jak děti, tak dospělé. Následovalo posezení v kavárně, rozhovory, ale i legrace. Někteří se rozhodli pro noční modlitební setkání.

Akce se zúčastnilo 25 rodin a z toho 49 dospělých, 75 dětí a k tomu realizační tým o 20 lidech.

Tags: Třinecko - Přátelství

Podporují nás