Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

POVODNĚ - POMOC PĚSTOUNSKÝM RODINÁM !!!

Místní klub ANR ČR Teplická DUHA a další organizace

se rozhodly pro vzájemnou spolupráci, která bude směrována na pomoc 2 rodinám zasaženým povodní, evakuovaným ze svého bydliště, které mají dítě v náhradní rodinné péči nebo v péči třetí osoby.

Konkrétní forma nabízené pomoci:

- poskytneme okamžité zázemí (ubytování, stravu) na minimálně 7 dnů pro 3-5 dětí (dle stáří a samostatnosti)

- v termínu 7.-9.června nabízíme zdarma pro 2 děti pobyt na víkendové akci zaměřené na rodinu v Třebušíně

- v termínu 10.-14. června nabízíme celodenní hlídání pro dalších až 5 dětí v prostorách klubu Duha v Teplicích (nedaleko vlakového nádraží)

- od 1. do 13. července nabízíme prázdninový pobyt 2 dětí, včetně jejich účasti na příměstském táboře zcela zdarma, účast dalších 3 dětí je možná za úhradu pouze nákladů na příměstský tábor (ubytování+strava zdarma)

- dále těmto rodinám poskytneme základní dezinfekční prostředky, rukavice,dětské pleny apod.

- oblečení pro děti i dospělé

Na případné další pomoci je možné se následně dohodnout dle potřeb postižených rodin a možností obou našich organizací. Pokud víte o náhradní rodině, která by naší nabídky využila, budeme rádi za zprostředkování.

Tags: Teplicko - Duha

Podporují nás