Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Stanování v Pikárci

stanování v PikárciMK Bystřice n.P. a Pelhřimov

Od pátku do neděle od 28.7 do 31.7.2011 jsem spolu se svou rodinou přijala pozvání ke společnému stanování náhradních rodin v Pikárci.

Na stanování jsem přijela spolu s manželem a svými třemi přijatými dětmi (celkem jich máme doma 11). Stanování bylo společnou aktivitou dvou klubů náhradních rodin ANR ČR a to konkrétně klubu z Bystřice nad Pernštejnem a z Pelhřimova.

Sešlo se nás tam 10 rodin s 31 dětmi. Velký dík patří manželům Lázničkovým za jejich ochotu strávit převážně svůj čas v kuchyni při vaření velmi dobrých jídel a manželům Dědovým, Trávníčkovým a Visingerovým, kteří letos na sebe vzali břímě organizace celého stanování. Poděkovat se sluší i městu Bystřice nad Pernštejnem, které pro naše potřeby zdarma zapůjčilo tábořiště v Pikárci a Nadaci táta a máma, která částečně tuto aktivitu podpořila i finančně.

Počasí bylo z počátku slunečné, o víkendu se sice zatáhlo a poprchávalo, ale dětem ani rodičům to moc nevadilo. Chodili jsme na procházky do lesa a sbírali houby a maliny, děti skákaly na trampolíně nebo hrály ping pong a střílely ze vzduchovky. Mrholení nikoho neodradilo od her a drobných činností a dobrá nálada nás po celou dobu pobytu neopustila. Tatínkové našim klukům zpříjemnili pobyt i jízdou na čtyřkolkách a maminky zase holčičkám výtvarnou dílnou, kde si mohly vyrobit korálkové ozdůbky.

Večerní posezení u táboráku a pečení buřtů bylo příjemnou relaxací po celém dni nabytém činnostmi. Mezi náhradními rodiči bylo dobře i lidem s vlastními biologickými dětmi, kteří s námi sympatizují.
Jsem moc ráda, že jsem se stanování zúčastnila, vždycky si zde vyměním názory na výchovu svých dětí a povzbudím se do dalších dní, týdnů a měsíců. Náhradní rodičovství je náročná služba dětem i státu a málo kdo chápe problémy, které musíme s přijatými dětmi dennodenně řešit, proto se tak rádi mezi sebou scházíme a sdílíme své radosti a starosti. Neváhejte a příští rok pojeďte s námi i Vy. Naše pozvání najdete na webových stránkách klubů náhradních rodin a to jednak této celorepublikové organizace www.anrcr.cz nebo na webových stránkách místního občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina www.pestvys.cz. Obě sdružení pořádají různé aktivity pro celé rodiny nebo jen pro děti a teenagery.

článek napsala Monika Dietrichová – předsedkyně místního klubu náhradních rodin Pelhřimov a jednatelka o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina

Tags: Pelhřimov - Ptáčata

Podporují nás