Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Den dětí s nadací Rozum a cit

Náhradní rodiny na Plzeňsku dostaly 1.6.2012 pozvání zúčastnit se zábavného odpoledne ke Dni dětí připraveného Nadací rozum a cit a majiteli zámečku Rochlov u Nýřan.
Nabídku přijalo pět rodin z Klubíčka s 12 dětmi.
Krásně upravený a bezpečný areál kolem zámečku, slunečné počasí a připravené aktivity pro děti i celé rodiny přispěly k možnosti ztrávit společně příjemné odpoledne.
Děti si namalovaly talířky, mističky a hrnečky, plnily úkoly na připravené trase v zahradě. Po splnění úkolů dostaly fáborky, které vyměnily v závěru za odměny .Některé děti si proběhly i trasu pro běžce a kola, připravenou v okolí obce.
Pro všechny byla zorganizována prohlídka rekonstruovaného zámečku.
Potom si mohli rodiče vzájemně popovídat u připraveného občerstvení. Příjemné odpoledne se protáhlo až k večeru, kdy jsme se svými dětmi spokojeně odjížděli
Poděkování patří Nadaci rozum a cit a majitelům zámku Rochlov za uspořádání
radostného odpoledne pro děti a odpočinkového odpoledne pro rodiče.

Tags: Plzeň - Klubíčko

Podporují nás