Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Apriliáda

Prvního dubna 2012 – na apríla pořádá každoročně plzeňská agentura RLA Stallion zábavný den na plzeňském náměstí Republiky.
Na akci jsou zvány neziskové organizace, které připravují pro děti program s plněním různých úkolů nebo mají připraveno kulturní vystoupení.
Protože tentokrát bylo apríla v neděli, přicházely celé rodiny. Zde byla příležitost, zatímco děti hledaly dáreček v Aprílovém soudku, mluvit s rodinami o náhradní rodinné péči. Přestože v povědomí plzeňanů je hlavně náhradní péče formou dětských domovů, vždy jsme došli k závěru, že rodina – i když náhradní je přece jen pro dítě lepší.

Rodiny si mohly prohlédnout obrázky z činnosti Klubíčka, pokud projevily zájem, dostávaly konkrétní informace a letáčky Asociace náhradních rodin, ze Sdružení pěstounských rodin , Domusu a ze sociálního odboru krajského úřadu.

Tags: Plzeň - Klubíčko

Podporují nás