Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Apriliáda v Plzni

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/Apriliada.img_assist_custom-252x336.jpgPrvního dubna, na apríla, pořádá plzeňská agentura RLA Stallion každoročně zábavný den na plzeňském náměstí Republiky. Stejně tak, i ve snad počasím jediný opravdu aprílový den letošního dubna. Po celé dopoledne se střídal déšť se sluníčkem.
Na podiu po celý den vystupovaly hudební skupiny a sbory dětí i dospělých se svým programem. Pro děti byly připraveny soutěže, které pro ně připravily plzeňské neziskové organizace. Pozvání do programu pro děti a jejich doprovod dostalo i plzeňské Klubíčko se svým aprílovým soudkem. Děti, které musely projít všemi stanovišti a plnit úkoly, dostávaly za splnění razítka. V našem aprílovém soudku naplněném hoblinami bylo ukryto vždy několik drobností- nafukovací míčky, plyšáčci, tužky, hopíci ...a děti hrabaly a hledaly. Od Klubíčkových dětí dostávaly razítko do své startovní listiny. Pokud přišly děti s rodiči, maminky z Klubíčka je seznamovaly s konkrétní náhradní rodinou péčí, kterou poskytují přijatým dětem. Rodiny si mohly prohlédnout obrázky z činnosti Klubíčka, pokud projevily zájem, dostávaly konkrétní informace a letáčky Asociace náhradních rodin, ze Sdružení pěstounských rodin a ze sociálního odboru krajského úřadu. Aktivně se zapojilo pět klubíčkových maminek se čtyřmi dětmi. Pro nás bylo velkým překvapením přiznání několika rodin, že už někdy o pěstounské péči uvažovali. Přestože den začal aprílovým počasím a musely jsme se schovávat, odpoledne již byl slunečný a moc se vydařil.

Tags: Plzeň - Klubíčko

Podporují nás