Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Arteterapie dětí z místního klubu Mladá Boleslav

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/100_3583.preview.JPGPodívejte se na krásné výrobky dětí.

Další fotky naleznete zde.

Dne 14.8. 2010 proběhlo za finanční podpory Nadačního fondu ALBERT setkání náhradních rodin s arteterapeuticým programem. Setkání se uskutečnilo v Mladé Boleslavi v prostorách fary Jednoty bratrské v Blahoslavově ulici.
Naše pozvání přijal arteterapeut pan Mgr.a bc.Pavel Kopta s manželkou paní psycholožkou Naďou Koptovou.

Od desátá hodiny jsme společně s dětmi tvořili malby a kreslili pohádkový příběh, který nám pan arteterapeut přečetl. Vznikala originální díla a hlavně rodiče žasli nad šikovností a kreativitou svých dítek. Po obědě jsme se pustili do keramické tvorby. Z hlíny děti s pomocí dospělých vyráběly svícny. Opět byl každý svícen jedinečný,děti si mohli vybrat, zda bude svícen ve tvaru hlavy zvířete či skřítka či jiné bytosti…..A vznikla opravdu krásná díla.

Na závěr setkání s každou rodinou zvlášť interpretovali manželé Koptovi jednotlivé kresby a hodnotili i domácí úkoly . Pro rodiče byla tato část velmi podnětná . Přes kresbu je možno blíže pochopit dětskou duši, dítě do kreativní činnosti nevědomky promítá své prožitky i skryté myšlenky či trápení, která se mnohdy jinak poznat nedají nebo jen velmi těžko. Např. pokud se jedná o nekomunikativní dítě je kresba přímo ideální prostředek, jak pracovat s dítětem i doma. Nad obrázkem je možné povídat a to samo o sobě prohlubuje vztah rodič a dítě, náhradní rodič a přijaté dítě.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/100_3493.preview.JPG

Před setkáním dostaly rodiny za úkol vytvořit koláž,tj. každý sám za sebe z novin a časopisů vystřihoval a lepil obraz na téma Naše rodina, Já za deset let , Jak nám to klape ve mlejně…

Za naši rodinu mohu říct, že ačkoliv se do domácího úkolu hlavně mužské a odrostlejší části rodiny nechtělo, strávili jsme nakonec celé odpoledne a večer společným vytvářením koláží a moc jsme se pobavili.

Oceňuji manželé Koptovi nejen za zajímavou a podnětnou interpretaci našich prací, ale i za jejich skvělé vedení a práci s dětským kolektivem, který byl opravdu pestrý: malé předškolní děti , děti mladší školní , přes starší žáky až po studenty.

Celkem se arteterapie zúčastnily 4 rodiny, z toho 6 dospělých a 16 dětí, celkem 22 osob.

Děkuji všem za účast a Nadačnímu fondu Albert za jeho podporu, bez které by setkání nebylo možné uskutečnit.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/100_3378.preview.JPG

A na závěr pár dojmů malých účastníků:

„Mě se nejvíc líbilo vyrábění těch hlav.“(Tomáš 9 let)

„Mě bavila nejvíc koláž a výroba svícnů. Taky bylo dobrý, že si se mnou Pavel (pan Kopta) povídal o mých obrázcích.“(Pavlína 13 let)

„Nejvíc se mi líbilo kreslení pohádky o carovi.“(Lojzík 8 let)

Zapsala: Gábina Adášková, člen klubu ANR MB

Vzdělávání splnilo svůj edukačně - terapeutický účel.

Akce se zúčastnilo 6 dospělých a 18 dětí, celkem 24 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Tags: Mladá Boleslav

Podporují nás