Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Závěrečná mezinárodní konference - kulatý stůl k PPPD

.27.5.2013 proběhl v prostorách poslanecké sněmovny kulatý stůl k problematice pěstounské péče na přechodnou dobu, v rámci závěrečné konference projektu.
K diskuzi se zde sešli odborníci z řad neziskových organizací doprovázející pěstouny, pracovníci OSPOD i organizace zabývající se sanací rodiny. Diskuze se s námi po určitý čas účastnila také členka Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti - paní poslankyně Mgr. Helena Langšádlová a zástupci IFCO - mezinárodní organizace pěstounské péče.

Po celý čas probíhala velmi živá diskuze se sdílenímm praktických informací a zkušeností z doprovázení rodin pěstounských i rodin, které byly ohroženy odebráním dítěte.

Výstup z tohoto setkání jsme předali dále členům sociálního výboru PČR, MPSV a doufáme, že toto setkání nebylo poslední.

Výstup je přiložen v příloze.

Jana Lexová
manažer projektu Profesionalizace systému NRP v ČR

Matky pěstounky: Jsme tu pro tuto chvíli

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/matky-pestounky-jsme-tu-pro-tuto-...

.

Monika Stránská z Nové Paky je první dočasnou pěstounkou v Královéhradeckém kraji.

„Jako pěstounky na trvalou péči jsme se scházely každý měsíc v Hradci Králové. Mám už totiž pět let v péči holčičku. Předávaly jsme si informace, což je pro nás velice důležité, protože naše činnost je specifická. Na Novopacku jsem jako pěstounka jediná, na Jičínsku jsme asi tři. Při jednom setkání nás úřednice z ministerstva seznámila s novelou zákona, která udává, že miminka a děti nebudou umísťovány do ústavů, ale na dočasnou péči do rodin. Protože už jsem měla zkušenosti, tak jsem neváhala a šla jsem do toho. Byla jsem první v kraji," popisuje sled událostí.

Náročná příprava
Podstoupila individuální přípravu. „Byl to takový porod, ale zvládli jsme to a byli jsme zařazeni do celorepublikové evidence. Protože v našem kraji se moc dětí neodkládá, dostali jsme první miminko v lednu 2012. Přivezli mi ho úředníci domů, u mě pobývalo tři měsíce a potom si pro něho přijeli jeho noví rodiče. Za tři měsíce jsem si zase já jela do dětského domova, kde jsem převzala jedenáctiměsíčního chlapečka, kterého si pak vzali příbuzní. Bylo to krásné, zamilovali se do sebe, ihned přeskočila jiskra," vzpomíná Monika Stránská.

Valná hromada sdružení

V Praze 22.4.2013

Tisková zpráva Asociace náhradních rodin ČR

Dne 20.4.2013 se sešli delegáti místních klubů Asociace náhradních rodin ČR na valné hromadě. Vzhledem k vypršení tříletého mandátu výkonné a dozorčí rady se konaly volby do těchto výkonných orgánů. Po proběhlých volbách , kdy byla zvolena nová výkonná rada a dozorčí rada organizace, se předsedkyní výkonné rady stala paní Alena Štefková z MK Frenštátsko.

Za výkonnou radu ANR ČR

Alena Štefková, předsedkyně VR ANR ČR

Podporují nás