Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Projekt „ Doprovázení a terapeutické služby pro náhradní rodiny“ ve spolupráci s n.o.Dominik.

Tento projekt probíhal v roce 2012 a využilo jej 15 rodin a byl finančně podporován z dotačního programu ,,Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem.
Doprovázení NR využívalo 7 rodin . Byl hrazen z dotačního programu „Podpora posilování rodičovských kompetencí ,mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ vyhlášeného Jihomoravským krajem ve výši 20 000Kč.
Terapeutické služby doplňují péči o rodinu a její příslušníky. Byly poskytovány skupinově. Náhradní rodiny se setkávaly při terapeutických činnostech, které sdílely se svými dětmi i jinými náhradními rodinami. Pří těchto aktivitách měly možnost se setkávat nejen dospělí, ale i děti s podobným osudem a sdílet své zkušenosti. Také mají možnost využít psychologa nebo kouče k osobním konzultacím. Vzájemně se podporují a tím přispívají k sebeuvědomění a svépomoci při řešení některých situací , které jsou pro náhradní rodiny typické. Sdílení je způsob, vzájemné pomoci mezi sebou.
Terapeutické služby a vzdělávání náhradních rodičů, které byly součástí projektu, hradil Nadační fond J&T . Podílel se částkou 25 000kč.
Rehabilitační plavání a hydroterapie, které právě začalo v pravidelných týdenních hodinových návštěvách v Lázních Lednice, využílo 12 rodin.Tyto aktivity jsou hojně rodinami využívány , protože je mohou společně sdílet děti s různým stupněm postižení a hendikepů.Rodiče mohou využít tyto chvíle ke společnému sdílení svých zkušeností s výchovou dětí.

Pirátská plavba

MK Břeclavsko - Hnízdo

N.o. Špetka naděje s klubem náhradních rodičů Břeclavsko- Hnízdo uspořádala dne 14.7.2011
Celodenní výlet do Hodonína.

Akce byla především určena pro náhradní rodiny a pro účastníky pobytu na Pohansku pro hendikepované děti , který Špetka naděje pořádá pravidelně v období prázdnín. Účatníci měli možnost projet vlakem s Břeclavi do Hodonína část Podluží. Většina však dorazila přímo do přístaviště „U jezu“ v Hodoníně na pirátskou loď. Na plavbu plnou dobrodružství s hledáním pokladu na loukách pod Lužním lesem. Plavba začala patřičným ustrojením a vyzbrojením posádky, která pak pod vedením největšího piráta vyplula na lodi Konstancie na svou plavbu na nejkrásnějším úseku řeky Moravy, s neporušenou přírodou a jejími meandry, jenž je součástí Baťova kanálu. Břehy lemují Lužní lesy a spousta slepých ramen přičemž spodní úsek plavby od Hodonínského jezu, až k ústí Baťova kanálu řeka tvoří přirozenou hranici mezi Českou a Slovenskou republikou.
Po návratu následoval oběd v restauraci „ U jezu“ a přesun do ZOO Hodonín.

Akce se zúčastnilo přes 50 lidí. Projekt byl podpořen z prostředků Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze a byl administrován Jihomoravskou komunitní nadací.
Akci dále podpořili
n.o. Špetka naděje
Asociace náhradních rodin ČR
stolařská firma Mrázek z Břeclavi.

Plavba po Baťově kanále

V rámci víkendového setkání ve Strážnici ve dnech 20-21.8. 2010 se na parníku konalo setkání tří místních klubů ANRČR - Valašské Meziříčí, Pelhřimov a Břeclavsko.

http://anrcr.cz/sites/default/files/images/foto.img_assist_custom-430x217.png

Další fotky z akce zde.

Od pátku se ubytovávaly v autokempu Strážnice náhradní rodiny z celé Moravy (každý dle svých možností a naturelu, v pokojích, ve zděných budovách , malých chatkách, větších chatkách, stanech ).

Hrajeme si s Albertem v Hodoníně

Místní klub Břeclavsko zorganizoval zajímavou akci pro veřejnost za účasti oblastního manažera firmy Ahold, s.r.o., která podporuje Nadační fond Albert.

V nákupním centru Cukrovar-Hodonín, před prodejnou Albert –hypermarket, odpoledne vyrostla velká skluzavka a objevila se trampolína a začaly hrát dětské písničky.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hrajeme_si_s_albertem.preview.png

Účastníci se začali scházet už před druhou hodinou.
Toto setkání bylo určeno nejen náhradním rodinám, ale i zaměstnancům a nakupujícím hypermarketu Albert a široké veřejnosti.

Hipoterapie místního klubu Břeclavsko

Součástí pobytu na Pohansku (17.a 18.7.2010) byl i pedagogicko- psychologický výcvik pro děti v Jezdeckém klubu v Poštorné, za účasti paní psycholožky Mgr.Špačkové, která s naším klubem dlouhodobě spolupracuje.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hipoterapie_0.png

Další fotky naleznete zde.

Akce se zúčastnilo 7 dospělých a 11 dětí, celkem 18 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Podporují nás