Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Hippoterapie pro děti z místního klubu Havířov

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hipo1.preview.pngZ finančních prostředků, které jsme obdrželi od Nadačního fondu Albert jsme pro místní klub Havířov zprostředkovali hiporehabilitaci ve Stáji Tennessee v Trojanovicích.

Během měsíců června až září pravidelně navštěvujeme jezdeckou Stáj Tennessee, kde se nám věnují odborníci s osvědčením pro hiporehabilitaci a hipologové s jezdeckou licencí. Konkrétně využíváme aktivity s využitím koní (AVK) a terapii s využitím koní s pomocí psychologických prostředků (TVKPP), které byly dříve označovány jako LPPJ (léčebné pedagogicko psychologické ježdění). AVK a TVKPP jsou metody speciální/sociální pedagogiky a práce, která využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami.

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/hipoterapie2.preview.jpg

Během hiporehabilitace provádíme tyto aktivity: návštěva stáje (prohlídka prostor), kontakt s koněm (hlazení, krmení), péče o koně (čištění, hřebelcování, sedlání), práce s koněm ze země (vedení a procházky s koňmi, získání důvěry), výuka základů jízdy na koni – zásady správného sedu aj., jízda na vedeném koni, práce ve stáji a okolí.

Děti jsou z kontaktů s koňmi nadšené a z každé lekce odcházejí šťastné a plné zážitků a na další návštěvu se vždy těší.

Další fotky z akce naleznete zde.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Výlet místního klubu Havířov na hrad Hukvaldy

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/IMG_3286_0.preview.JPGVýlet na Hukvaldy vláčkem Podhoráčkem začal velmi slibně.Tentokrát se sešlo 43 účastníků.

V 10:00 jsme vyjeli z Kozlovic vláčkem,prošli Hukvaldskou oborou a dorazili do hradní restaurace. Začalo pršet, a pro nepřízeň počasí byla prohlídka hradu zrušena. Snad někdy příště!

Procházka oborou

Při zpáteční cestě si děti zahrály na dešťové víly. I když promočen ,ale s dobrou náladou se těšíme na další setkání a společné zážitky !

Alena Štefková
předsedkyně MK Havířov

Akce se zúčastnilo 13 dospělých a 29 dětí, celkem 42 účastníků.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Výlet místního klubu Havířov do Dinoparku

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/27.6.2010%20Dinopark%20086.zmenena-velikost.img_assist_custom-400x267.jpgDne 27. 6. 2010 se uskutečnil výlet do Dinoparku, konečně nám přálo počasí.

Sešli jsme se v počtu 12 dospělých a 19 dětí! Návštivili jsme 3D kino, projeli jsme se vláčkem, děti se občerstvili, čekala je zmrzlina. Děti návštivili mistní zabavné centrum. Bylo moc fajn!

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/27.6.2010%20Dinopark%20012.zmenena-velikost.img_assist_custom-400x267.jpg

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rodiny spolu, který finančně podpořil Nadační fond Albert a Nadace táta a máma.

Prázdniny s klubem Česká Lípa

Prázdniny s klubem Česká LípaDnes se členové klubu náhradních rodin v České Lípě zůčastnili výletu na zámek Zákupy, kde je provedla princezna Kája. Rádi bychom touto cestou poděkovali příjemné průvodkyni a státnímu zámku Zákupy za příznivou cenu a vstřícnost při našem výletu. Dětem se na zámku líbylo, dozvěděly se něco nového, např. o zámeckém strašidlu. Příjemné odpoledne jsme zakončili zmzlinou v cukrárně.

Výletu se zůčastnilo 27 osob z nichž bylo 18 dětí , včetně pěti vozíčkářů a 9 dospělých.

za klub náhradních rodin v České Lípě

předsedkyně klubu Mgr. Marie Náhodová a

koordinátor aktivit Mgr.Vlastimil Náhoda, DiS

Z dalších letošních aktivit:

- Opékání uzeniny, konané na konci dubna (účast 50 členů klubu)

- Rozloučení se školou na konči června (účast okolo 45 členů - bylo nepříznivé počasí)

- Dne 17.7. se někteří členové vypravili do Mimoně na bohoslužbu, po které jsme se sešli u malého táboráčku a společně oslavili 10. narozeniny jednoho ze zúčastněných (účast 18 osob).

- Mimo tyto aktivity se scházíme nejméně 1x týdně a společně se sdílíme, děti si hrají a svůj volný čas tráví v přírodě městského parku v České Lípě (účast průměrně okolo 16 osob).

Plánujeme v měsíci srpnu společnou dovolenou.
 

Pohádkový park - Loučení s prázdninami v České Lípě

http://www.anrcr.cz/sites/default/files/images/P9041941.preview.JPGDne 4.září 2010 uspořádali členové místního klubu v České Lípě ve spolupráci s NO ČČSH a o.s. D.R.A.K. pohádkový park.

V městském parku se pohybovalo po setmění okolo 20 masek. Příchozí mohli potkat na trase princeznu, vodníka, mrtvou nevěstu, bílou paní, čerta i čertíka, čarodějnici, pana krále, kuchařku, myšku ale také medvěda, hejkala či divoké prase.

Podporují nás